Justowanie tekstu i spacje

Przed oddaniem pracy napisanej na komputerze musisz zwrócić uwagę nie tylko na treść wypracowania, ale również na estetykę wydruku. W ten sposób pokażesz, że nie tylko potrafisz posługiwać się edytorem tekstu, ale również znane ci są zasady odpowiedniego formatowania. Kluczowymi zagadnieniami jest właściwe stosowanie spacji oraz justowanie tekstu.

Jak wyjustować tekst?

Wyrównanie wierszy tekstu tak, aby miały równą długość, nazywamy justowaniem. Służy przede wszystkim estetyce. Wyrównany do obu marginesów tekst wygląda zgrabniej i bardziej profesjonalnie. Używamy go, zaznaczając tekst do wyjustowania i wciskając kombinację klawiszy CTRL+J, bądź używając właściwego przycisku w menu dotyczącym wyrównania tekstu.

Jak i po co justować tekst?

Zasady dotyczące stosowania spacji

Spacja to znak służący do oddzielania wyrazów. Istnieje parę prostych zasad, które należy stosować w związku ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi:

  • Pomiędzy kolejnymi wyrazami stawiamy tylko jedną spację.
  • By utworzyć wcięcie w tekście (akapit), stosujemy klawisz TAB, a nie kilkakrotne naciśnięcie spacji.
  • Pomiędzy ostatnią litera słowa i kropką, dwukropkiem, wielokropkiem, przecinkiem, znakiem zapytania, wykrzyknikiem nie stawiamy spacji. To samo tyczy się skrótów.
  • Po otworzonym cudzysłowie i nawiasie oraz przed ich zamknięciem nie stawiamy spacji.
  • Jeśli stosujemy myślnik, np. w dialogach, stawiamy spacje po obu jego stronach.
  • Jeśli chcemy napisać wyraz dwuczłonowy, pomiędzy nim stawiamy dywiz, czyli krótką kreseczkę, i nie otaczamy go spacjami (np. biało-czerwony, polsko-portugalski, Bielsko-Biała, Goczałkowice-Zdrój).
Zasady dotyczące użycia spacji i znaków interpunkcyjnych