Słowa

Słowo to elementarna część mowy. Jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów określamy wszelkie pojęcia rzeczywiste i abstrakcyjne, także myślimy na ogół słowami. Wiele słów składa się na mowę. W Biblii słowo to synonim wieczności i Boga. W matematyce oznacza punkt.   Źródło

Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy:

 • Otwarty zbiór znaków, zbudowanych z fonemów:
  • morfemów,
  • wyrazów,
  •  stałych zwrotów i wyrażeń.
 • Reguły łączenia i tworzenia znaków:
  • fonologia,
  • morfologia,
  • składnia.       Źródło