Antygona – test

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o lekturze:

Przykładowa kartkówka z „Antygony” z odpowiedziami

 1. Kto jest autorem „Antygony”?
 2. Gdzie toczy się akcja „Antygony”?
 3. Jak ma na imię siostra tytułowej bohaterki?
 4. Jak miał na imię ojciec Antygony?
 5. Jak zginęli Polinik i Eteokles?
 6. Który z braci chciał przejąć władzę w Tebach?
 7. Kto jest królem Teb po śmierci Eteoklesa i Polinika?
 8. Co decyduje Kreon w odniesieniu do ciał braci?
 9. Jakie oczekiwania wobec siostry ma Antygona?
 10. Jakie okoliczności wystraszyły strażników, gdy odkopywali ciało Polinika?
 11. Kto został zatrzymany w trakcie próby ponownego pochówku Polinika?
 12. Co w odniesieniu do postawy Antygony wobec króla zauważa chór?
 13. Jak Antygona motywuje swój sprzeciw wobec woli Kreona?
 14. Jak zachowuje się przyprowadzona przed oblicze króla siostra Antygony?
 15. Jak Antygona reaguje na działania siostry?
 16. Jak nazywa się syn króla zakochany w Antygonie?
 17. Czy syn króla stara się odwieść go od ukarania Antygony?
 18. Jak Kreon decyduje się ukarać Antygonę i dlaczego w taki sposób?
 19. Kim był Tyrezjasz?
 20. Co przepowiedział Tyrezjasz Kreonowi?
 21. Jaką decyzję podjął Kreon po rozmowie z Tyrezjaszem?
 22. Co stało się z Antygoną?
 23. Kto jako pierwszy znalazł ciało Antygony?
 24. Jak zginął syn króla?
 25. Kto odbiera sobie życie na wieść o śmierci syna króla Teb?

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓