Wojna i okupacja – test

Sprawdzian z wojny i okupacji - wojna i okupacja test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o wojnie i okupacji:

Przykładowy sprawdzian z wojny i okupacji z odpowiedziami

 1. Napisz, jaka epoka poprzedzała wojnę i okupację.
 2. Podaj datę dzienną wybuchu II wojny światowej.
 3. Jaka data oznacza koniec II wojny światowej?
 4. Napisz, jakie wydarzenia dotyczące Polaków miały miejsce:
  • 17 września 1939 r. –
  • marzec 1940 roku –
  • lato 1940 roku w Anglii –
  • 19 kwietnia 1943 roku –
  • 1 sierpnia 1944 roku –
 5. Przyporządkuj właściwe terminy definicjom. Terminy: getto, łagier, lagier, ruch oporu, wywiad, kacet
  • Sowiecki obóz pracy przymusowej – …
  • Oddział lub formacja oddziałów stworzonych w celu walki przeciwko okupantowi własnego kraju lub rządowi własnego kraju nie posiadającemu wystarczającej legitymacji do sprawowania władzy – …
  • Potoczne określenie hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, gdzie więziono ludzi, wykorzystywano ich do morderczej pracy ponad siły i później eksterminowano – …
  • Niemiecki obóz pracy przymusowej – …
  • Służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem informacji, często niejawnych – …
  • Część miasta przymusowo lub dobrowolnie zamieszkiwana przez mniejszość narodową lub religijną – …
 6. Kto jest odpowiedzialny za Zbrodnię Katyńską?
 7. Jak nazywamy eksterminację narodu żydowskiego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej?
 8. Podaj nazwy trzech niemieckich obozów koncentracyjnych.
 9. Uzupełnij notatkę o Januszu Korczaku:
  • Tak naprawdę nazywał się …
  • Urodził się w 1878 r. w Warszawie, a zmarł w 1942 r. w …
  • Z zawodu był … , a pracował jako pediatra poświęcający się dla podopiecznych.
  • Był założycielem dwóch … : Domu Sierot i Naszego Domu.
  • Był prekursorem działań na rzecz praw …
  • Zasłynął tym, że oddał swoje życie … (w jaki sposób?)
  • Napisał m. in. … (podaj minimum jeden tytuł).
 10. Napisz, jaki był główny cel ówczesnej literatury.
 11. Podaj informacje o pokoleniu Kolumbów:
  • Pokolenie Kolumbów to ludzie urodzeni około roku …
  • Nazwa pochodzi od powieści … autorstwa …
  • Kolumbowie musieli przewartościować swój światopogląd, gdy przyszło im zabijać w imię obrony ojczyzny.
  • Do najsłynniejszych przedstawicieli Kolumbów należą poeci … i …, który zginęli w Powstaniu Warszawskim.
 12. Do jakiego rodzaju i gatunku literackiego należy utwór „Kamienie na szaniec”?
 13. Kto jest autorem „Kamieni na szaniec”?
 14. Wymień przezwiska trzech bohaterów „Kamieni na szaniec”:
  • Maciej Aleksy Dawidowski –
  • Tadeusz Zawadzki –
  • Jan Bytnar –
 15. Co opisuje książka Arkadego Fiedlera „Dywizjon 303”?
 16. Jakie były zadania literatury faktu?
 17. Kto jest autorem powieści „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”?
 18. Do jakiego rodzaju literackiego należy utwór „Z głową na karabinie”?
 19. Kto jest autorem wiersza „Elegia o […] chłopcu polskim”?
 20. Kto jest autorem utworu „Medaliony”?

↓↓↓ By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓