Związki frazeologiczne

Związki frazeologiczne

Frazeologia jest działem językoznawstwa, zajmującym się związkami frazeologicznymi.
Związki frazeologiczne to utarte połączenia wyrazów, które mają swoje znaczenie (najczęściej przenośne). Najczęściej frazeologizmów nie tłumaczymy dosłownie. Do związków frazeologicznych zaliczane mogą być także przysłowiaporzekadłasentencje i maksymy.

Podział frazeologizmów ze względu na budowę

 • wyrażenia – związki wyrazowe, w których skład nie wchodzi czasownik,
  • np. niebieski ptak, biały kruk, krokodyle łzy, niedźwiedzia przysługa, marzenie ściętej głowy,
 • zwroty – związki wyrazowe, których podstawą jest czasownik,
  • np. mieć oczy dookoła głowy, dać nogę, wziąć nogi za pas, wciskać kit,
 • frazy – połączenia wyrazów, które mają postać zdania lub jego równoważnika,
  • np. bez pracy nie ma kołaczy, gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała, człowiek człowiekowi wilkiem, każdy kij ma dwa końce.

Podział frazeologizmów ze względu na stopień łączliwości wyrazów

 • związki łączliwe – wyrazy związku mogą się dość swobodnie łączyć z innymi wyrazami, np. pomyślny zbieg okoliczności – szczęśliwy zbieg okoliczności,
 • związki stałe – żadna zmiana nie jest możliwa, wyrazy frazeologizmu są stałe, a jakakolwiek zamiana poskutkuje błędem frazeologicznym, np. nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, uciekać, gdzie pieprz rośnie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść,
 • związki luźne – można w nich swobodnie wymieniać oba człony, np. piękne kwiaty, pachnące kwiaty, piękny bukiet, pachnący bukiet.

Źródła związków frazeologicznych

 • mitologia (nic Ariadny, pięta Achillesa, męki Tantala, woda letejska, kraina cieni, syzyfowa praca, pod egidą, miecz Damoklesa, jabłko niezgody),
 • Biblia (być odsyłanym od Annasza do Kajfasza, trąba jerychońska, rzeź niewiniątek, umywać ręce, sądny dzień, nieść krzyż, oddać coś za miskę soczewicy),
 • historia (pójść do Canossy, przekroczyć Rubikon, kości zostały rzucone),
 • literatura (walczyć z wiatrakami, dantejskie sceny, Romeo i Julia),
 • obyczaje (rzucić rękawicę, podać czarną polewkę),
 • legendy, anegdoty (wyjść jak Zabłocki na mydle, wzrok Bazyliszka),
 • życie codzienne (pokładać się ze śmiechu, zjeść z kimś beczkę soli, porywać się z motyką na słońce, siedzieć z założonymi rękami).

Znaczenia i poprawności związków frazeologicznych powinniśmy szukać w słowniku frazeologicznym. Pamiętać należy, że istnieje zasada, by nie tłumaczyć jednego związku frazeologicznego innym, tj. wyrażenia „kaszka z mlekiem” nie przetłumaczymy jako „bułka z masłem”, ale jako „coś prostego, łatwego do wykonania”.

Związki frazeologiczne - przykłady z wyjaśnieniem

Przykłady związków frazeologicznych z wyjaśnieniem

 • Tutaj znajdziesz większość frazeologizmów z Biblii z wytłumaczeniem
 • Tutaj znajdziesz frazeologizmy pochodzące z mitologii z wytłumaczeniem
 • wyjść jak Zabłocki na mydle – stracić na swojej przebiegłości
 • bajońskie sumy – olbrzymie sumy pieniędzy
 • pójść do Canossy – upokorzyć się przed kimś, przyznać się do błędu
 • kości zostały rzucone – decyzja została podjęta
 • przekroczyć Rubikon – zrobić decydujący krok
 • drakońskie prawa – bardzo surowe prawa
 • benedyktyńska praca – praca dokładna, ciężka i żmudna
 • od deski do deski – od początku do końca
 • pal sześć – określenie na to, by działo się, co chce
 • pruski dryl – surowa dyscyplina
 • walczyć z wiatrakami – walczyć, nie mając nadziei na zwycięstwo
 • dantejskie sceny – okropieństwa, tragiczne wydarzenia
 • Romeo i Julia – nieszczęśliwi kochankowie
 • rzucić rękawicę – wyzwać kogoś na pojedynek
 • słowo honoru – obietnica szczerości
 • podać czarną polewkę – okazać komuś, że jest niemile widziany
 • mieć muchy w nosie – być nadąsanym
 • mieć dwie lewe ręce – być niezdarnym lub leniwym
 • rzucić okiem – spojrzeć na coś, przyjrzeć się
 • smalić cholewki – zalecać się
 • zjeść z kimś beczkę soli – znać kogoś długo i ufać mu
 • można z kimś kraść konie – można na kimś polegać

By sprawdzić, jak dobrze znasz związki frazeologiczne, kliknij poniżej: