Spójnik

Poniższa strona prezentuje tylko najważniejsze informacje o spójniku. By w pełni i od podstaw opanować wiedzę dotyczącą nieodmiennych części mowy, kliknij poniżej.

Wszystko o spójniku

Spójnik to nieodmienna i niesamodzielna część mowy. Jej zadaniem jest łączenie (inaczej spajanie) zdań składowych bądź podobnych wyrazów. 

Zadania spójnika

 • Łączenie części składowych w zdaniu złożonym, np.
  • Wróciłam do domu i zjadłam obiad.
  • Zacznij trening teraz, a ja do łączę do ciebie później.
  • Zwykle wyjeżdżamy nad morze albo odwiedzamy rodzinę.
  • Lubię książki, więc staram się codziennie czytać.
 • Łączenie poszczególnych części zdania:
  • Musimy kupić kapustę i kefir.
  • Kasia i Ola oraz Emilia postanowiły zatańczyć. 

Podział spójników

 • Spójniki współrzędne – łączą części składowe zdania złożonego współrzędnie:
  • łączne, np. a, i, oraz, tudzież,
  • rozłączne, np. albo, bądź, czy, lub,
  • przeciwstawne, np. a, ale, jednak, lecz, natomiast, zaś,
  • wynikowe, np. dlatego, i, przeto, tedy, więc, zatem,
  • wykluczające, np. ani, ni,
  • wyjaśniające, np. czyli, mianowicie.
 • Spójniki podrzędne – wprowadzają zdanie złożone podrzędnie:
 • aby, bo, choć, czy, jeżeli, ponieważ, że.

Zobacz też: Pozostałe części mowy