Przymiotnik

Poniższa strona prezentuje tylko najważniejsze informacje o przymiotniku. By w pełni i od podstaw opanować wiedzę dotyczącą tej części mowy, kliknij poniżej.

Co to jest przymiotnik? 

Przymiotnik to odmienna część mowy odpowiadająca na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? Oznacza właściwości i cechy (np. zimny, drewniany, wesoły). Jest określeniem rzeczownika.

Odmiana przymiotnika

Przymiotnik odmienia się przez przypadki i liczby (odmianę tę nazywamy deklinacją) oraz rodzaje. 

  • Istnieją przymiotniki, które nie ulegają odmianie, np. mini, maxi, bordo, khaki, super, ecru.
PytaniaPodpowiedźLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownikkto? co?…jestzielonazielone
Dopełniaczkogo? czego?nie ma…zielonejzielonych
Celownikkomu? czemu?przyglądam się…zielonejzielonym
Biernikkogo? co?widzę…zielonązielone
Narzędnikz kim? z czym?idę z…zielonązielonymi
Miejscowniko kim? o czym?myślę o…zielonejzielonych
Wołaczo!wołam cię…zielonazielone
Deklinacja czyli odmiana przez przypadki i liczby

Rodzaje przymiotnika

Wyróżniamy trzy rodzaje przymiotnika w liczbie pojedynczej – męski, żeński i nijaki, oraz dwa w liczbie mnogiej – męskoosobowy i niemęskoosobowy.

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
Rodzaj męski – TEN:
wesoły, niski, sprytny
Rodzaj męskoosobowy – CI:
weseli, niscy, sprytni
Rodzaj żeński – TA:
wesoła, niska, sprytna
Rodzaj niemęskoosobowy – TE:
wesołe, niskie, sprytne
Rodzaj nijaki – TO:
wesołe, niskie, sprytne
Rodzaje przymiotnika

Stopniowanie przymiotnika

Przymiotniki ulegają stopniowaniu (oprócz tych, które oznaczają niezmienną cechę, np. drewniany, plastikowy, metalowy, kamienny), co polega na ukazaniu natężenia danej cechy. Wyróżniamy trzy stopnie – równy, wyższy i najwyższy, oraz trzy rodzaje stopniowania – proste, nieregularne i opisowe.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
Stopniowanie
proste
zwykły
słynny
zwyklejszy
słynniejszy
najzwyklejszy
najsłynniejszy
Stopniowanie
nieregularne
dobry
zły
lepszy
gorszy
najlepszy
najgorszy
Stopniowanie
opisowe
gorzki
cierpki
bardziej gorzki
bardziej cierpki
najbardziej gorzki
najbardziej cierpki
Stopniowanie przymiotnika

O zjawisku tzw. stopniowania w dół przeczytasz tutaj.

Nie z przymiotnikiem

  • „Nie” z przymiotnikami w stopniu równym pisz razem (niemiły, niechętny, niedobry).
  • W stopniu wyższym i najwyższym pisz osobno (nie milszy, nie chętniejszy, nie najlepszy).

Zobacz też: Pozostałe części mowy