Frazeologizmy z Biblii

Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii

 • Alfa i Omega – ktoś wszechstronny, kto świetnie zna się na każdej dziedzinie
  „Jam jest Alfa i Omega, koniec i początek wszystkiego” – Bóg jest nieomylny i wie wszystko.
 • Arka Noego – bezpieczne schronienie, azyl, ratunek
  Noe, gdy Bóg dał mu znać, zbudował arkę, która miała przetrwać wielki potop. Zabrał do niej po jednej parze wszystkich gatunków zwierząt, aby zasiedliły świat po wielkiej powodzi.
 • Być kozłem ofiarnym – stać się osobą, na którą zrzucone są winy
  Dawniej, by oczyścić społeczność z grzechów, „przenoszono” winy ludzi na kozła, po czym wypędzano go na pustynię na pewną śmierć.
 • Być Judaszem – być zdrajcą
  Judasz był trzynastym apostołem. Za 30 srebrników zdradził żołnierzom, który z mężczyzn jest Jezusem. Znakiem miał być pocałunek.
 • Chodzić od Annasza do Kajfasza – być odsyłanym od jednego urzędnika do drugiego
  Jezusa po pojmaniu zaprowadzono przed oblicze Annasza. Ponieważ nie było on już arcykapłanem więźnia, następnie zaprowadzono do pełniącego funkcję arcykapłana Kajfasza.
 • Ciemności egipskie – całkowita ciemność
  Ciemność była jedną z plag zesłanych przez Boga na Egipcjan za więzienie Izraelitów przez faraona.
 • Hiobowe wieści – tragiczne, złe wiadomości
  Szatan stwierdził, że każdy człowiek jest zdolny do złorzeczenia Bogu. Założył się o to z Bogiem. Hiob, szczęśliwy i pobożny człowiek, został wystawiony na próbę – stracił majątek, umarli mu wszyscy członkowie rodziny, sam doznał chorób i krzywd. Nie zaczął jednak złorzeczyć Bogu. Bóg wygrał więc zakład i przywrócił Hiobowi dobre życie.
 • Kainowe znamię – piętno, znak zabójcy
  Kain był zazdrosny o swojego brata Abla, ulubieńca Boga. Kain zabił go, a Bóg naznaczył czoło mordercy znakiem.
 • Manna z nieba – niespodziewany dar
  Izraelitom znajdującym się na pustyni Bóg zesłał mannę z nieba, która uratowała ich od śmierci z głodu.
 • Niewierny Tomasz – ktoś, kto potrzebuje dowodów, by się o czymś przekonać; nie wierzy na słowo
  Tomasz nie uwierzył innym apostołom, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa, potrzebował dowodów: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”.
 • Oddać coś za miskę soczewicy – oddać coś cennego za mało wartościową rzecz
  Ezaw, syn Izaaka, wrócił głodny z pola. Nieświadomie zgodził się na propozycję młodszego brata bliźniaka Jakuba i oddał swoje pierworództwo za miskę soczewicy.
 • Plagi egipskie – olbrzymie nieszczęścia
  W Księdze wyjścia Egipt nawiedziły następujące plagi: krew w Nilu, żaby, komary, muchy, zaraza bydła, wrzody, grad, szarańcza, ciemności, śmierć pierworodnych.
 • Judaszowy pocałunek – pocałunek nieszczery, zdrajcy
  Judasz wskazał żołnierzom Jezusa poprzez pocałowanie go. Zrobił to za trzydzieści srebrników.
 • Przenieść się na łono Abrahama – umrzeć
  Przypowieść przedstawia dwóch ludzi, bogacza żyjącego w pałacu, a także nędzarza pokrytego wrzodami i dogorywającego u wrót wspaniałej posiadłości (Łazarza). Gdy obaj umierają, bogacz trafia do piekła, zaś Łazarza aniołowie przenoszą na łono Abrahama, gdzie ma odpocząć i połączyć się z przodkami.
 • Rzeź niewiniątek – ofiara złożona z niewinnych
  Herod Wielki dowiedział się o narodzinach nowego króla żydowskiego. Na jego polecenie w Betlejem i okolicy wymordowano wszystkich chłopców do lat dwóch. Herod chciał w ten sposób zabezpieczyć się przed ewentualnym konkurentem. Jezus uszedł z życiem.
 • Salomonowy wyrok – wyrok sprawiedliwy
  Król Salomon słynął ze swojej mądrości i sprawiedliwości.
 • Sądny dzień – wielki chaos, zamieszanie
  Sądnym dniem miał być dzień końca świata, kiedy Bóg będzie sądzić każdego człowieka.
 • Sodoma i Gomora – miejsce rozpusty i rozwiązłości, braku zasad moralnych
  Miasta Sodoma i Gomora zostały zniszczone przez Boga z powodu panującej tam rozpusty. Z życiem uszedł tylko Lot i jego bliscy, choć żona zamieniona została w słup soli, gdyż obejrzała się.
 • Syn marnotrawny – ktoś, kto skruszony przyznaje się do błędu
  Syn roztrwonił część majątku ojca. Postanowił wrócić do domu i upokorzyć się przed ojcem. Ojciec uradował się na jego widok i przyjął go z otwartymi ramionami.
 • Trąba jerychońska – ktoś głośny, hałaśliwy, ale niezbyt mądry
  Jerycho było niezdobytą dotąd twierdzą. Jozue, wódz Izraelitów, nakazał zadąć w siedem trąb. Ich ogłuszający hałas powalił mury miasta.
 • Trzydzieści srebrników – zapłata za zdradę, łapówka
  Judasz, bliski uczeń Jezusa, jeden z apostołów, za 30 srebrników wskazał żołnierzom Jezusa poprzez pocałowanie go. Przez to Jezus został uwięziony, a w następstwie ukrzyżowany.
 • Umywać od czegoś ręce – zrzucać z siebie odpowiedzialność
  Poncjusz Piłat, który miał zająć się sprawą ukrzyżowania Jezusa, nie chciał podejmować decyzji o jego losie. Na znak tego umył ręce – pokazał, że nie będzie mieszał się w sprawę śmierci Chrystusa.
 • Wdowi grosz – coś cennego nie ze względu na wartość, ale na wyrzeczenia ofiarodawcy
  W świątyni grosz ubogiej kobiety okazał się być cenniejszy niż hojna ofiara bogacza. Dla niej to było duże wyrzeczenie, dla niego niezauważalna kwota.
 • Wieża Babel – brak zrozumienia, niemożność znalezienia wspólnego języka
  Ludzie chcieli dostać się do nieba, rozpoczęli więc pracę nad budowlą, która miała sięgać niebios. Rozgniewany Bóg pomieszał ich języki – odtąd nie mogli się zrozumieć i budowa została nieukończona.
 • Zakazany owoc – coś zakazanego, ale bardzo nęcącego
  Pierwsi ludzie – Adam i Ewa – mieli do dyspozycji cały ogród Eden. Mogli jeść z każdego drzewa, tylko nie z jednego – drzewa poznania dobra i zła. Pod wpływem podszeptów szatana pod postacią węża, Ewa zerwała owoc i ugryzła, po czym podała go Adamowi. Sprowadziło to na nich gniew Boży – zostali wygnani z Edenu, a ich dzieci naznaczone grzechem pierworodnym.
 • Zamienić się w słup soli – znieruchomieć z zaskoczenia, przerażenia
  Bóg zesłał deszcz ognia na Sodomę i Gomorę. Ujść z miasta mieli tylko Lot i jego bliscy, pod warunkiem, że się nie obejrzą. Kierowana ciekawością żona Lota spojrzała za siebie i zamieniła się w słup soli.
 • Żona Lota – ktoś ciekawski
  Wbrew nakazowi Boga żona Lota spojrzała na niszczoną Sodomę i Gomorę, przez co zamieniła się w słup soli.