Romantyzm – test

Sprawdzian z romantyzmu - romantyzm test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o romantyzmie:

Przykładowy sprawdzian z romantyzmu z odpowiedziami

 1. Napisz od czego pochodzi nazwa romantyzm.
 2. Który rok i jakie wydarzenie stanowi początek romantyzmu w Polsce?
 3. Jaki rok i jakie wydarzenie uznaje się za koniec polskiego romantyzmu?
 4. W 1830 roku miało miejsce powstanie. Napisz jego nazwę oraz określ, czy zakończyło się sukcesem czy porażką.
 5. Uzupełnij notatkę dotyczącą romantyków:
  • U podstaw epoki romantyzmu stoi spór romantyków z …
  • Romantyków nazywano …, zaś … nazywano starymi.
  • … wierzyli, że oświeceniowe przekonaniu o wyższości rozumu jest błędne.
  • Według nich nie wszystko da się pojąć umysłem, czasami potrzeba jest też …
  • Założenia te przedstawił … w utworze „Ballady i romanse”, gdzie Karusia …
  • Narrator jej wierzy, podobnie jak mieszkańcy wioski.
  • Osobą, która nie wierzy dziewczynie i uważa, że postradała zmysły, jest …
 6. Podaj pięć cech, jakie charakteryzowały romantycznego twórcę.
 7. Podaj nazwiska trzech filozofów romantycznych.
 8. Podaj nazwy pojęć związanych z epoką:
  • pogląd przeciwstawny racjonalizmowi, uznający, że świat można poznać jedynie dzięki intuicji, wierze i tradycji – …
  • wiara w możliwość bezpośredniego ponadzmysłowego obcowania z Bogiem, które można osiągnąć za pomocą objawienia i intuicji –
 9. Podaj nazwy dwóch głównych stylów w architekturze epoki romantyzmu.
 10. Czym różniło się malarstwo klasycystyczne od romantycznego?
 11. Jak nazywa się najsłynniejszy malarz romantyczny?
 12. Kogo nazywamy wieszczem?
 13. Podaj nazwiska trzech poetów uznawanych za polskich wieszczy.
 14. Podaj tytuł polskiej epopei narodowej oraz jej autora.
 15. Polski w okresie romantyzmy nie było na mapach. Jaką w związku z tym literatura podejmowała tematykę?
 16. Podaj tytuły dwóch utworów napisanych przez Juliusza Słowackiego.
 17. Podaj tytuły trzech utworów napisanych przez Adama Mickiewicza.
 18. Podaj nazwisko komediopisarza, autora „Zemsty” i „Ślubów panieńskich”.
 19. Do jakiego rodzaju literackiego należała ballada?
 20. Jakiej narodowości byli wymienieni poniżej pisarze?
  • Wiktor Hugo –
  • Walter Scott –
  • Aleksander Puszkin –
  • Johann Wolfgang Goethe –
 21. „Świtezianka”, „Świteź”, „To lubię” – jaki to gatunek literacki?
 22. Jak nazywamy dramat, którego cechy to m. in. niesceniczny charakter, czyli trudność w wystawieniu na scenie, i mieszanie stylów. Przykładem jest utwór „Dziady” cz. II.
 23. Komu zadedykowany został utwór „Balladyna”?
 24. Wymień bohaterów „Balladyny”:
  • czarnowłosa siostra żądna władzy –
  • nimfa z jeziora Gopło –
  • książę poszukujący dobrej żony z gminu –
  • zabita siostra o złotym sercu –
  • prawdziwe imię Pustelnika –
 25. Podaj imiona oraz po trzy cechy charakteru głównych bohaterów komedii „Zemsta”.

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓