Epoki

Co nazywamy epoką literacką?

Epoka literacka to okres w historii literatury powszechnej lub narodowej, w którym dominują zbliżone do siebie prądy lub kierunki literackie. Poniżej znajdziesz następujące materiały dot. epok, które rozróżniamy w literaturze polskiej.