Młoda Polska – test

Sprawdzian z Młodej Polski - Młoda Polska test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o Młodej Polsce:

Przykładowy sprawdzian z Młodej Polski z odpowiedziami

 1. Skąd wywodzi się nazwa Młoda Polska?
 2. Jak inaczej nazywano tę epokę?
 3. Co oznacza określenie fin de siècle?
 4. Dlaczego czasami Młoda Polska jest nazywana neoromantyzmem?
 5. Na jakie lata datuje się początki epoki Młodej Polski?
 6. Jaka data kończy polski modernizm?
 7. Jak nazywa się prąd literacki prezentujący pesymistyczną postawę człowieka względem świata spowodowaną zbliżającym się końcem wieku?
 8. Kim według młodopolskich twórców był filister?
 9. Kogo nazywano bohemą?
 10. Podaj nazwiska trzech filozofów tego okresu.
 11. O jakie style w sztuce chodzi?
  • Utrwalenie ulotnych chwil, wrażeń, momentów. Skupienie się na świetle i kolorze, zatarcie konturów, odrealnienie obrazów – …
  • Przedstawianie tego, co niewyrażalne. Nawiązania do mitologii, Biblii, własnej wyobraźni, wizji sennych – …
  • Dbanie o dekoracyjność obrazu, dramatyzm, rezygnacja z mimesis i zabawa kolorami – …
  • Łączenie elementów architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła zgodnie z zasadą jedności sztuk – …
 12. Na czym polegała chłopomania?
 13. Jaki utwór jest uznawany za najważniejsze młodopolskie dzieło?
 14. Kto jest przedstawicielem impresjonizmu w poezji modernizmu? Podaj tytuł utworu.
 15. Kto z młodopolskich pisarzy i za co został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury?
 16. Podaj tytuły dwóch powieści Stefana Żeromskiego.
 17. Podaj nazwiska trzech wybitnych poetów młodopolskich.

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓