Przysłówek – test

Przysłówek - sprawdzian wiadomości lub przykładowa kartkówka

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o przysłówku:

Przysłówek – przykładowy sprawdzian z odpowiedziami

 1. Napisz, na jakie pytania odpowiada przysłówek.
 2. Z jaką częścią mowy łączy się przysłówek?
 3. Przez co odmienia się przysłówek?
 4. W poniższych szeregach wskaż wyrazy, które nie są przysłówkami:
  • mało, wytrwale, silny
  • jutro, dalsza, wysoko
  • blisko, nic, weselej
  • ogromny, ogromnie, lepiej
  • pozytyw, pozytywnie, ukradkiem
 5. W podanych zdania podkreśl przysłówki:
  • W pokoju zrobiło się chłodno i nieprzyjemnie.
  • Dzisiaj często zamieniamy aktywność sportową na spędzanie czasu przed komputerem.
  • Zazwyczaj sporty ekstremalne są ryzykowne nierzadko kończą się kontuzjami.
  • Było mi bardzo miło znowu cię spotkać.
  • Latem świat wydaje się radośniejszy i ciekawszy.
 6. Na czym polega stopniowanie przysłówka?
 7. Czy wszystkie przysłówki można stopniować?
 8. Dopisz do przysłówków partykułę „nie”, zachowując poprawną pisownię razem lub osobno:
  • nie+bywale – …
  • nie+samowicie – …
  • nie+najlepiej – …
  • nie+wyżej – …
  • nie+posłusznie – …
  • nie+gorzej – …
  • nie+źle – …
  • nie+najmniej – …
 9. W poniższych połączeniach wyrazowych podkreśl wyrażenia przyimkowe, w których wykorzystano przysłówek:
  • w mundurze
  • za miesiąc
  • od jutra
  • od brata
  • na wczoraj
  • za późno
  • dla ciebie
  • na boisku
  • w parku
  • nad ziemią
  • do wczoraj
  • za mało
  • u przyjaciół
 10. Uzupełnij tabelę dotyczącą stopniowania przysłówka:
Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższyRodzaj stopniowania
dobrze
źle
wysoko
mocno
ludzko
ładnie
silnie
interesująco
elegancko
Stopniowanie przysłówka

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓