Okolicznik

Okolicznik - pytania i rodzaje okoliczników

Okolicznik

Część zdania określająca czasownik. Informuje o okolicznościach czynności, podając gdzie, kiedy, jak, dlaczego, w jakim celu, pod jakim warunkiem, mimo czego czynność się dzieje.

Rodzaje okoliczników

 • miejsca (gdzie? dokąd? skąd? którędy?), np.:
  Urodził się w Krakowie. Idę do sklepu.
 • czasu (kiedy? odkąd? dokąd? jak długo?), np.:
  Wczoraj była niedziela. Zadzwonię do ciebie wkrótce.
 • sposobu (jak? w jaki sposób?), np.:
  Staraliśmy się pobiec najszybciej. Jasno odpowiedział.
 • przyczyny (dlaczego? z jakiego powodu?), np.:
  Płakała z powodu jedynki. Stąd taki wynik meczu.
 • celu (po co? w jakim celu?), np.:
  Idę po zakupy. Biegnie po pomoc.
 • stopnia i miary (jak bardzo? w jakim stopniu?), np.:
  Męczę się bardzo szybko. Ta rycina jest niezwykle piękna.
 • warunku (pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?), np.:
  W razie deszczu weź parasol. Jeśli zabłądzisz, spytaj o drogę.
 • przyzwolenia (mimo czego? mimo co?), np.:
  Wygrał pomimo kontuzji. Choć było ciężko, udało się nam!