Pozytywizm – test

Sprawdzian z pozytywizmu - pozytywizm test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o pozytywizmie:

Przykładowy sprawdzian z pozytywizmu z odpowiedziami

 1. Skąd pochodzi nazwa pozytywizm?
 2. Podaj inną nazwę pozytywizmu.
 3. Jak w Polsce nazywano literaturę pozytywizmu?
 4. Napisz, jakie wydarzenie (i rok) uznaje się za rozpoczęcie pozytywizmu w Polsce.
 5. Pod zaborami jakich trzech krajów znajdowała się wówczas Polska?
 6. Co to znaczy, że na czas pozytywizmu przypadła rewolucja techniczna?
 7. Na okres pozytywizmu przypada upowszechnienie się prasy. Podaj nazwy dwóch gatunków literackich powstałych w pozytywizmie, często pojawiających się w gazetach.
 8. Co uważano za najważniejszą wartość w tamtym okresie?
 9. Napisz, jakie były różnice pomiędzy romantyzmem a pozytywizmem:
  • Romantycy wierzyli, że odzyskają niepodległość Polski za pomocą walki, pozytywiści zaś uważali, że sposobem jest …
  • Romantyczny twórca to buntownik, wiesz i geniusz, pozytywistyczny pisarz to …
  • Utwory romantyczne dotyczyły często metafizyki i fantastyki, tymczasem w pozytywizmie pisano o …
 10. Napisz, o jakie hasła programu polskiego pozytywizmu chodzi:
  • Traktowanie całego społeczeństwa jak organizmu państwowego, którego każda komórka powinna być zdrowa i efektywnie pracować – …
  • Praca z najuboższymi warstwami społecznymi dla poprawy ich bytu – …
  • Postulat zakładający równe traktowanie obu płci i niedyskryminowanie kobiet pracujących równie ciężko jak mężczyźni – …
  • Zwalczanie przejawów antysemityzmu i postulowanie odrzucenia stereotypowego wizerunku żyda – …
 11. Na czym polegał utylitaryzm?
 12. Czym był scjentyzm?
 13. Jakie były założenia sztuki epoki pozytywizmu?
 14. Opisz pozytywistyczne style w sztuce:
  • realizm –
  • naturalizm –
  • eklektyzm
 15. Przedstawicielami jakiego stylu w malarstwie są Auguste Renoir, Claude Monet i Edouard Manet?
 16. Podaj tytuły trzech obrazów Jana Matejki, reprezentujących malarstwo historyczne.
 17. Napisz, do jakiego rodzaju literackiego należy popularna w pozytywizmie nowela.
 18. Kto jest autorem nowel „Sachem”, „Janko Muzykant” i „Latarnik”?
 19. Kto napisał nowele „Katarynka”, „Kamizelka” i „Antek”?
 20. Który polski twórca epoki pozytywizmu uhonorowany został Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości epickiej?
 21. Pod jakim imieniem i nazwiskiem jest lepiej znany Aleksander Głowacki?
 22. Maria Konopnicka jest autorką utworu, który był brany od uwagę podczas dyskusji o wyborze hymnu narodowego. Jaki jest tytuł tego dzieła?
 23. Podaj nazwiska dwóch europejskich pisarzy epoki pozytywizmu.

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓