Pozytywizm – test

Odpowiedzi

 1. Nazwa pozytywizm pochodzi od książki „Kurs filozofii pozytywnej” Auguste’a Commte’a.
 2. Inną nazwą pozytywizmu jest wiek pary i elektryczności.
 3. W Polsce literaturę pozytywizmu nazywano literaturą postyczniową (to znaczy po upadku powstania styczniowego).
 4. Za rozpoczęcie pozytywizmu w Polsce uważa się upadek powstania styczniowego, który miał miejsce w 1864 roku.
 5. Polska w czasach pozytywizmu znajdowała się pod zaborami Prusów, Rosji i Austrii.
 6. W czasie trwania epoki nastąpił gwałtowny rozwój techniki spowodowany nowymi odkryciami i wynalazkami, takimi jak kolej, elektryczność, hutnictwo, samochody, radio.
 7. Dwa gatunki literackie powstałe w pozytywizmie i często pojawiające się w gazetach to felieton i reportaż.
 8. Za najważniejszą wartość w tamtym okresie uważano pracę.
 9. Napisz, jakie były różnice pomiędzy romantyzmem a pozytywizmem:
  • Romantycy wierzyli, że odzyskają niepodległość Polski za pomocą walki, pozytywiści zaś uważali, że sposobem jest praca.
  • Romantyczny twórca to buntownik, wiesz i geniusz, pozytywistyczny pisarz to naukowiec, społecznik i obserwator społeczeństwa.
  • Utwory romantyczne dotyczyły często metafizyki i fantastyki, tymczasem w pozytywizmie pisano o zwykłym życiu i codziennych sprawach.
 10. Napisz, o jakie hasła programu polskiego pozytywizmu chodzi:
  • Traktowanie całego społeczeństwa jak organizmu państwowego, którego każda komórka powinna być zdrowa i efektywnie pracować – praca organiczna
  • Praca z najuboższymi warstwami społecznymi dla poprawy ich bytu – praca u podstaw
  • Postulat zakładający równe traktowanie obu płci i niedyskryminowanie kobiet pracujących równie ciężko jak mężczyźni – emancypacja kobiet
  • Zwalczanie przejawów antysemityzmu i postulowanie odrzucenia stereotypowego wizerunku żyda – asymilacja żydów
 11. Utylitaryzm był poglądem uznającym, że każde działanie powinno być przydatne i przysłużyć się dobru ogółu społeczeństwa.
 12. Scjentyzm był przekonaniem, że nauka i doświadczenie są źródłem wiedzy o świecie.
 13. Sztuka epoki pozytywizmu miała jak najdokładniej odwzorowywać zwyczajne życie i skupiać się na ludzkich sprawach.
 14. Opisz pozytywistyczne style w sztuce:
  • realizm – prawdziwe i dokładne oddawanie rzeczywistości, bez upiększeń
  • naturalizm – wierniejsze niż w realizmie oddawanie rzeczywistości, poprzez nieukrywanie brzydoty, choroby i starości
  • eklektyzm – łączenie elementów różnych stylów
 15. Auguste Renoir, Claude Monet i Edouard Manet są przedstawicielami impresjonizmu.
 16. Obrazy Jana Matejki, reprezentujące malarstwo historyczne, to między innymi: „Bitwa pod Grunwaldem”, „Hołd pruski”, „Rejtan – upadek Polski”, „Konstytucja 3 Maja”.
 17. Nowela jest gatunkiem należącym do epiki.
 18. Autorem nowel „Sachem”, „Janko Muzykant” i „Latarnik” jest Henryk Sienkiewicz.
 19. Nowele „Katarynka”, „Kamizelka” i „Antek” napisał Bolesław Prus.
 20. Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości epickiej uhonorowany został Henryk Sienkiewicz.
 21. Aleksander Głowacki to prawdziwe nazwisko Bolesława Prusa.
 22. Maria Konopnicka jest autorką „Roty”.
 23. Europejscy pisarze epoki pozytywizmu to między innymi Balzak, Gustaw Flaubert, Aleksander Dumas, Charles Dickens, Lew Tołstoj i Fiodor Dostojewski.

Potrzebujesz szybkiej powtórki z pozytywizmu? Obejrzyj poniższy film: