Tren V – treść i opracowanie

Tren V opracowanie podmiot liryczny porownanie homeryckie

Tren V – interpretacja

Wiersz rozpoczyna się porównaniem homeryckim, zestawiającym śmierć Orszuli ze ścięciem małego pędu oliwki, która jeszcze nie ma gałązek ani listków. Została niezauważona przez niedokładnego ogrodnika i ścięta wraz z cierniami i pokrzywami.

Orszulka miała być taka jak rodzice, tak samo jak oliwka rosła „macierzyńskim” śladem.  W słowach: „Takci się mej najmilszej Orszuli dostało” ujawnia się podmiot liryczny – zrozpaczony ojciec – oraz jego stosunek do dziecka – Orszulka była jego ukochanym dzieckiem. Ledwo nieco urosła, ciesząc rodziców obserwujących jej rozwój, zachorowała i zmarła, pozostawiając ich w głębokiej rozpaczy.

Tren kończy się apostrofą do Persefony, żony Hadesa – władcy Świata Umarłych. Pyta ją, dlaczego tak wiele łez musiało upłynąć nadaremnie.

Tren V – środki stylistyczne

 • Porównanie homeryckie to takie porównanie, którego drugi człon jest bardzo rozbudowany (środek stylistyczny charakterystyczny dla Homera).
  • Pierwszych dziewięć wersów trenu – przyrównanie śmierci Orszulki do krótkiego życia młodej oliwki ściętej przez nieuważnego ogrodnika
 • Metafora:
  • Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem
  • Duchem zaraźliwym srogiej śmierci otchniona
 • Epitety:
 • oliwka mała, wysokim sadem, macierzyńskim śladem, ostre ciernie, rodne pokrzywy, ogrodnik ukwapliwy, siły przyrodzonej, matki ulubionej, najmilszej Orszuli, duchem zaraźliwym, srogiej śmierci, rodzicom troskliwym, zła Persefono
 • Apostrofa – bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa lub zjawiska, wyrażony w podniosłym stylu:
  • O zła Persefono
 • Pytanie retoryczne – pytanie, na które adresat nie oczekuje odpowiedzi. Ma skłonić odbiorcę do zastanowienia się nad daną kwestią:
  • Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono?

Sprawdź swoją wiedzę o Trenach, klikając poniżej: