Tren V – treść i opracowanie

Tren V opracowanie podmiot liryczny porownanie homeryckie

Tren V – interpretacja

“Tren V” wyraża wzrastające cierpienie ojca. W pierwszej części Orszulka przyrównana została do do pędu małej oliwki rosnącej śladem swoich rodziców aż do czasu, gdy podciął ją nieuważny ogrodnik. Podmiot liryczny ujawnia się jako ojciec dziewczynki, mówiąc: Takci się mej namilszej Orszuli dostało. Opisuje, jak delikatna i krucha była jego córka, i jak straszna dla obojga rodziców była jej niespodziewana śmierć. Naturalną koleją losu jest to, że to rodzice odchodzą pierwsi, dlatego tym większą tragedią jest utrata dziecka. Na końcu ojciec zwraca się do Persefony, mitologicznej opiekunki dusz zmarłych, i pyta ją, dlaczego tak wiele łez musiało upłynąć nadaremnie.

Tren V – środki stylistyczne

 • Porównanie homeryckie to takie porównanie, którego drugi człon jest bardzo rozbudowany (środek stylistyczny charakterystyczny dla Homera).
  • Pierwszych dziewięć wersów trenu – przyrównanie śmierci Orszulki do krótkiego życia młodej oliwki ściętej przez nieuważnego ogrodnika
 • Metafora:
  • Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem
  • Duchem zaraźliwym srogiej śmierci otchniona
 • Epitety:
 • oliwka mała, wysokim sadem, macierzyńskim śladem, ostre ciernie, rodne pokrzywy, ogrodnik ukwapliwy, siły przyrodzonej, matki ulubionej, najmilszej Orszuli, duchem zaraźliwym, srogiej śmierci, rodzicom troskliwym, zła Persefono
 • Apostrofa – bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa lub zjawiska, wyrażony w podniosłym stylu:
  • O zła Persefono
 • Pytanie retoryczne – pytanie, na które adresat nie oczekuje odpowiedzi. Ma skłonić odbiorcę do zastanowienia się nad daną kwestią:
  • Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono?

Sprawdź swoją wiedzę o Trenach, klikając poniżej: