Słowotwórstwo – test

Sprawdzian ze słowotwórstwa. Słowotwórstwo - test

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o słowotwórstwie:

Przykładowy sprawdzian ze słowotwórstwa

 1. Czym zajmuje się słowotwórstwo?
 2. Na jakie dwa typy wyrazów dzielimy wszystkie słowa w języku polskim?
 3. Jak nazywamy wyrazy, od których utworzono inne wyrazy?
 4. Jak nazywamy wyrazy, które utworzone są od innych wyrazów?
 5. Czy końcówka fleksyjna wyrazu podstawowego wchodzi w skład podstawy słowotwórczej?
 6. Dopisz wyrazy podstawowe do słów: nauczyć, nauczycielka, uczennica.
 7. Dopisz po dwa wyrazy pochodne do wyrazów: sprzątać, mucha, stół.
 8. Jak nazywamy cząstkę, za pomocą której tworzy się nowy wyraz?
 9. Przepracować, wyskoczyć, odpisać – jaki rodzaj formantów tu zastosowano?
 10. Domek, domowy, domisko – jaki rodzaj formantów tu zastosowano?
 11. Od czasowników biegać, skakać, drukować utwórz wyrazy za pomocą formantu zerowego.
 12. Podaj przykład wyrazu pochodnego, utworzonego przy pomocy wrostka.
 13. W słowie pracownia wskaż podstawę słowotwórczą i formant.
 14. W słowie kocisko wskaż podstawę słowotwórczą i formant.
 15. W słowie posprzątać wskaż podstawę słowotwórczą i formant.
 16. W słowie słonik wskaż podstawę słowotwórczą i formant.
 17. Czym jest definicja słowotwórcza?
 18. Podaj definicje słowotwórcze wyrazów:
  • kobietka –
  • schron –
  • kocisko –
  • listek –
  • myślicielka –
  • nauczyciel –
  • mędrzec –
  • spawacz –
 19. Utwórz wyrazy złożone:
  • człowiek, który pucuje buty – 
  • czyn godny kary –
  • człowiek, który nosi listy –
  • człowiek, który bierze spadek –
  • osoba pisząca komedie –
  • ten, kto wozi wodę –
 20. O jakie słowa pochodne chodzi? (pamiętaj o ortografii):
  • (bogaty) … szczęścia nie daje –
  • Na studiach możesz wybrać … (bracia) –
  • koncert odbył się w (Katowice) … spodku –
  • Notre Dame to przykład sztuki … (gotyk) –
  • Obrzydza mnie takie … (paskuda) –
  • Wystawa odbywa się w (Łódź) … Muzeum Sztuki –
 21. Podziel wyrazy złożone: Białystok, Zielona Góra, wiercipięta, naramiennik, podwodny, Wielkanoc, woziwoda, Wielki Wóz:
  • złożenia:
  • zrosty:
  • zestawienia:
  • wyrazy utworzone od wyrażeń przyimkowych:
 22. Podaj definicję rodziny wyrazów.
 23. Czym jest rdzeń słowotwórczy?
 24. Utwórz pięciowyrazową rodzinę wyrazów do słowa ręka.
 25. Która grupa nie stanowi rodziny wyrazów? Podkreśl niepasujące słowo.
  • uczeń, uczynny, nauczyciel, uczyć
  • noga, nóżka, podnóżek, narożny
  • woda, wodny, wodnisty, podwodny
  • jeździć, jechać, jeździec, ujeżdżalnia
 26. Podkreśl trzy wyrazy nienależące do rodziny wyrazu dom:
  • dom, domowy, domator, Dominik, domownik, domowniczka, domek, Radom, domisko, domino, podomka, podomowy, udomowiony, domiszcze
 27. Siostrzyczka, woźnica, droga, rybak – którym wyrazie nie zajdzie oboczność?
 28. Jakie oboczności zaszły w wyrazach droga – dróżka.
 29. Podaj przykład dwóch skrótowców.
 30. Czym są neologizmy słowotwórcze?

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓