Literatura

Co nazywamy literaturą?

Literatura to ogół pism, do których zaliczają się literatura piękna (np. powieści i wiersze), pisma użytkowe (regulaminy, statuty czy opisy) i literatura stosowana (listy, dzienniki czy pamiętniki). Zachowane są one w formie pisanej lub w przekazie ustnym. Ze starożytnej Grecji pochodzi dzisiejszy podział na trzy rodzaje literackie – epikę, lirykę i dramat

  • Epika – jest to najstarszy rodzaj literacki, który wywodzi się z historii przekazywanych ustnie przez pokolenia. W zamierzchłych czasach, kiedy pismo nie było upowszechnione, a większość ludzi nie potrafiła czytać, popularni byli wędrowcy, którzy odwiedzali kolejne miejscowości i opowiadali zgromadzonym ludziom historie. Stąd też ten rodzaj zawiera narratora, czyli osobę opowiadającą o wydarzeniach.
  • Liryka – rodzaj ten wywodzi się ze starożytnych obrzędów pogrzebowych, którym towarzyszyła muzyka (słowo liryka pochodzi od liry – instrumentu strunowego). Obejmuje utwory zrodzone z silnych emocji, obrazujące uczucia, doznania i przeżycia wewnętrzne.
  • Dramat – utwory należące do tego rodzaju literackiego przeznaczone są do wystawienia na scenie. Dramat wywodzi się z Dionizji – obrzędów ku czci Dionizosa, które obchodzono w Grecji dwa razy w roku. Dionizje Wielkie dały początek tragedii, zaś z Dionizji Małych wywodzi się komedia.
Cechy epiki, liryki i dramatu. Wskazówki, jak rozróżnić rodzaje literackie