Plakaty propagandowe PRL

W okresie PRL przypadającym na lata 1952-1989 w polityce i życiu społecznym ogromną rolę odgrywała propaganda, czyli działania mające na celu wpłynięcie na społeczeństwo i ukształtowanie pewnych pożądanych postaw. Jako że ówczesna Polska znajdowała się pod zwierzchnictwem Związku Radzieckiego, jednym z głównych celów propagandy było przedstawienie tego kraju jako największego sprzymierzeńca, zaś krajów zachodnich jako wrogów. Ponadto jednym z zadań propagandystów było włączanie obywateli w odbudowę powojennych zniszczeń, przekonywanie o słuszności decyzji dokonywanych przez partię rządzącą oraz walka z problemami społecznymi takimi jak alkoholizm, unikanie pracy czy spekulanctwo.

Plakaty propagandowe z okresu PRL

Przyjrzyj się poniższym plakatom i spróbuj odpowiedzieć na pytania znajdujące się na slajdach, aby zrozumieć, jakie było zamierzenie twórcy dzieła oraz jakimi środkami się posłużył.

Plakaty propagandowe - prezentacja
Definicja propagandy wg słownika PWN
Cele propagandy
Charakterystyka propagandy w Polsce
Propaganda okresu wojennego - wezwanie do walki
Do broni - plakaty propagandowe
Plakaty propagandowe wojenne
Plakaty propagandowe PRL dotyczące wojny
Plakaty propagandowe - odbudowa Polski
Plakaty propagandowe - odbudowa
Plakaty propagandowe - wykonanie planu
Plakaty propagandowe - przyjaźń PRL i ZSRR
Plakaty propagandowe - przyjaźń Polski i Związku Radzieckiego
Plakaty propagandowe - dzieci na plakatach propagandowych
Plakaty propagandowe - przyjaźń polsko-radziecka
Plakaty propagandowe - walka z wrogiem
Plakaty propagandowe - wróg jako karzeł
Stany Zjednoczone na polskich plakatach propagandowych
Plakaty propagandowe - przedstawienie Wolnego Radia Europa
Plakaty propagandowe - walka z problemami społecznymi
Plakaty propagandowe - walka z alkoholizmem
Plakaty propagandowe - walka z bumelanctwem
Plakaty propagandowe - cechy i środki polskiej propagandy
Plakaty propagandowe - źródła grafik