Liczebnik

Poniższa strona prezentuje tylko najważniejsze informacje o liczebniku. By w pełni i od podstaw opanować wiedzę dotyczącą tej części mowy, kliknij poniżej.

Co to jest liczebnik? 

Liczebnik to część mowy odpowiadająca na pytania: ile? który z kolei? Oznacza liczbę (np. siedem lat, pięć klas) i kolejność (np. czwarta godzina, trzeci syn).

Podział liczebników:

 • główne – pytanie: ile? dwa, trzy, siedem, piętnaście,
 • porządkowe – pytanie: który z kolei? drugi, trzecia, siódmy, piętnaste,
 • zbiorowe – dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, dwadzieścioro dwoje, dwadzieścioro troje,
 • ułamkowe – półtora, trzy czwarte, pięć siódmych, 
 • nieokreślone – kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, wiele, dużo, sporo, moc,
 • mnożne – podwójnie, trzykrotnie, potrójny,
 • wielorakie – dwojako, trojako. 

Odmiana liczebników: 

 • Liczebniki główne odmieniają się przez przypadki i rodzaje:
  • dwa koty, dwóch kotów, dwóm kotom, cztery ryby, czterech ryb, czterem rybom, pięć krewetek, pięciu krewetkom, pięcioma krewetkami.
 • Liczebniki zbiorowe i ułamkowe odmieniają się jedynie przez przypadki:
  • sześcioro, sześciorga, sześciorgu, dziewięcioro, dziewięciorgu, dziewięciorga, dwie trzecie, dwóch trzecich, dwoma trzecimi, ćwierć, ćwierci, ćwiercią.
 • Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby:
  • pierwsza strona, pierwsze strony, pierwszych stron, pierwszymi stronami, pierwsi zwycięzcy, pierwszych zwycięzców.

Zobacz też: Pozostałe części mowy