Podmiot

Podmiot - pytania i podział. Podmiot gramatyczny, logiczny, domyślny i szeregowy

Co to jest podmiot?

Podmiot to część zdania oznaczająca wykonawcę czynności, o której mowa w orzeczeniu. Podmiot odpowiada na pytania: kto? co? Może być wyrażony różnymi częściami mowy, np. rzeczownikiem, liczebnikiem czy zaimkiem.

Typy podmiotów

 • Podmiot gramatyczny – wyrażony jest w mianowniku (kto? co?):
  • Nauczyciel podyktował zadanie.
  • Kotek zamruczał radośnie.
  • Spojrzał na mnie tylko Marek.
 • Podmiot logiczny – wyrażony w dopełniaczu (kogo? czego?):
  • Nie ma dymu bez ognia.
  • Zabrakło mu czasu.
  • Tu jest jagód od groma.
 • Domyślny – nieobecny bezpośrednio w zdaniu, domyślamy się go z formy orzeczenia:
  • Pojechaliśmy do domu. (my)
  • Pójdę po zakupy. (ja)
  • Żartujesz! (ty)
 • Szeregowy – kilka wykonawców czynności:
  • Tomek, Łukasz i Jakub grali w piłkę.
  • Wujek i ciocia byli zachwyceni.
  • Najbardziej smakowały nam warzywa i ser.
 • *Podmiot towarzyszący – kilka wykonawców, w tym jeden główny:
  • Kasia z Mileną robiły gazetkę.
  • Ola z Ulą malują pokój.

Zdania bezpodmiotowe

Istnieją takie zdania, które nie zawierają podmiotu. Nazywamy je zdaniami bezpodmiotowymi i zazwyczaj zawierają orzeczenia wyrażone formami nieosobowymi czasowników zakończonymi na -no, -to lub wyrazami takimi jak uprasza się, zanosi się, mówi się. Tak jak w zdaniach:

 • Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.
 • Odkryto nieznany gatunek motyla.
 • Mówi się o rychłym ślubie księcia.
 • Zanosi się na burzę.

Jak znaleźć podmiot w zdaniu?

Aby znaleźć podmiot, najpierw należy odnaleźć najważniejszą część zdania – orzeczenie. Wówczas zadajemy sobie pytanie, kto wykonuje czynność. Przykładowo:

 • Mój przyjaciel zdobył nagrodę.
  • Najpierw szukamy orzeczenia (co robi? co się z nim dzieje?): zdobył
  • Zadajemy pytanie, kto wykonuje czynność z orzeczenia: kto zdobył?
  • Podmiot: przyjaciel.
 • Pudełka i poduszki służą mojemu kotu.
  • Najpierw szukamy orzeczenia (co robi? co się z nim dzieje?): służą
  • Zadajemy pytanie, kto wykonuje czynność z orzeczenia: co służy?
  • Podmiot: pudełka i poduszki.
 • Książka została kupiona przez ucznia.
  • Najpierw szukamy orzeczenia (co robi? co się z nim dzieje?): została kupiona
  • Zadajemy pytanie, kto wykonuje czynność z orzeczenia: co zostało kupione?
  • Podmiot: książka.

Istnieje duże prawdopodobieństwo pomylenia podmiotu i dopełnienia, dlatego podmiotu należy szukać według powyższego wzoru.

Zobacz też: 
Pozostałe części zdania i zagadnienia dotyczące składni