Zaimek – test

Zaimek - sprawdzian wiadomości lub przykładowa kartkówka

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o zaimku:

Sprawdzian z zaimka z odpowiedziami

 1. Czy zaimki są samodzielną częścią mowy?
 2. Jaką funkcję pełnią zaimki?
 3. Podziel zaimki ze względu na część mowy, jaką zastępują: jaki, tam, który, kiedy, nigdy, ile, ja, ona, kilka, tyle, nikt
  •  rzeczowne: …
  • przymiotne: …
  • przysłowne: …
  • liczebne: …
 4. Dopasuj zaimki do ich funkcji: który, gdzieś, się, nigdy, tu, kto, mój, kiedy, co, ja, wy, tem, ten, każdy, ktoś,  ona, twój, kiedy:
  • osobowe: …
  • dzierżawcze: …
  • pytajne: …
  • zwrotny: …
 5. Podkreśl wszystkie zaimki w poniższych zdaniach:
  • Kiedy oceniasz swoich znajomych, oni oceniają ciebie.
  • Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
  • Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
 6. Uzupełnij, właściwymi formami zaimków: 
  • mi/mnie – …  nigdy nie przeszkadzała ta kolejność.
  • mi/mnie – Zwykle nie przeszkadza … ta kolejność.
  • ci/tobie – Chciałam wysłać ten list … , nikomu innemu.
  • ci/tobie – … nigdy nie powiedziałabym nieprawdy.
  • Dałam (ci/tobie) … słowo honoru.
 7. Podkreśl właściwe zaimki w poniższych zdaniach:
  • Jemu/mu nigdy nie powiedziałabym prawdy.
  • Daj jemu/mu/niemu troszkę wsparcia.
  • Zwykliśmy jej/niej/onej wierzyć.
  • Zawieźliśmy nią/oną/ją do szpitala.
  • Zaprosiliśmy go/jego/niego na wiosennego grilla.
 8. Odmień przez przypadki zaimek ja.
PrzypadekLiczba pojedyncza
Mianownikja
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik
Miejscownik
Wołacz
Odmiana zaimka ja przez przypadki

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓