Quo vadis – test

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o lekturze:

Przykładowa kartkówka z „Quo vadis” z odpowiedziami

 1. Kim dla Petroniusza był Winicjusz?
 2. Z jakiego powodu Winicjusz znalazł się w domu Aulusa Plaucjusza?
 3. Jakie było barbarzyńskie imię Ligii, w której zakochał się Winicjusz?
 4. Z czyjej inicjatywy Neron postanowił odebrać Ligię Plaucjuszowi?
 5. Jak nazywał się wysoki i barczysty Lig, który miał chronić Ligię?
 6. Kogo w Rzymie nazywano arbitrem elegancji?
 7. Akte i Poppea – która z nich uważana była za dobrą, cichą i pokorną?
 8. Obok kogo podczas uczty u Nerona siedziała Ligia?
 9. Czyje pochlebstwa miały dla Nerona największe znaczenie?
 10. Kto uratował Ligię przed natarczywym Winicjuszem?
 11. Kiedy Ligia planowała ucieczkę?
 12. Jak Winicjusz zareagował, gdy dowiedział się o odbiciu Ligii?
 13. Kogo Poppea chciała oskarżyć o rzucenie uroku na jej córkę?
 14. Co stało się z córką Nerona i Poppei?
 15. W kim zakochana była niewolnica Eunice?
 16. Jak miał na imię Grek wynajęty przez Winicjusza, który miał odszukać Ligię?
 17. Jaki znak na piasku rysowała Ligia?
 18. Kto komu skręcił kark: Ursus Krotonowi czy Kroton Ursusowi?
 19. Jak ucierpiał Winicjusz w starciu z Ursusem?
 20. Jak miał na imię lekarz chrześcijanin, który opiekował się Winicjuszem?
 21. Kto próbował uwieść Winicjusza podczas imprezy wydanej przez Nerona?
 22. Jakie myśli dotyczące pożaru zaprzątały uwagę Nerona w Ancjum?
 23. Czy Neron zgodził się na ślub Winicjusza z Ligią?
 24. Kogo zaproponował obwinić o podpalenie Rzymu Tygellinus?
 25. W jaki sposób Petroniusz utracił przychylność Nerona?
 26. Kto wskazał Neronowi, gdzie przebywają chrześcijanie, w tym Ligia?
 27. W jaki sposób Winicjusz i Petroniusz planowali uwolnić Ligię z więzienia z pomocą Nazariusza?
 28. Podaj dwa przykłady, w jaki sposób chrześcijanie ginęli na arenie podczas urządzonych przez Nerona igrzysk.
 29. Co musiał zrobić Ursus, by ocalić na arenie Ligię?
 30. Co stało się u westalek z Rufiusem – synem Poppei?
 31. Co zrobił Chilon, gdy umierający na krzyżu Glaukus okazał mu przebaczenie?
 32. Jak zginął Chilon?
 33. Kogo ujrzał Piotr Apostoł, co sprawiło, że powrócił do Rzymu?
 34. W jaki sposób zakończył życie Petroniusz?
 35. Gdzie osiedlili się Ligia i Winicjusz?
 36. Co się stało z Eunice?
 37. W jaki sposób zakończył życie Neron?
 38. Kto dokonał spalenia ciała Nerona?

 By poznać odpowiedzi, przejdź na następną stronę ↓↓↓