Życiorys

Życiorys to oficjalne pismo urzędowe, które składa się razem z innymi dokumentami. Jest zwięzłym opisem najważniejszych informacji z życia i o rodzinie, przebiegiem edukacji oraz życiem zawodowym. Nadawca wypowiada się w pierwszej osobie w sposób zwięzły i rzeczowy i stara się pokazać siebie w jak najlepszym świetle (nie podawaj jednak nieprawdziwych informacji).

Jak napisać życiorys – krok po kroku

 • Zapisz miejscowość i datę w prawym górnym rogu.
 • Zapisz swoje dane osobowe w lewym górnym rogu:
  • Imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail.
 • Na środku poniżej zamieść nagłówek – w tym wypadku słowo „Życiorys”.
  • Odbiorca od razu będzie wiedział, z jakim dokumentem ma do czynienia.
 • Zapisz część główną czyli opis przebiegu życia.
  •  We wstępie:
   • rok i miejsce urodzenia, 
   • imię i zawód każdego z rodziców lub opiekunów,
   • imiona rodzeństwa.
  • W rozwinięciu:
   • przebieg edukacji czyli nazwy szkół wraz z datami rozpoczęcia i ukończenia nauki, znajomość języków obcych, inne ważne umiejętności czy przebyte kursy,
   • główne osiągnięcia i wyróżnienia (naukowe, sportowe, artystyczne – jeśli takowe są),
   • zainteresowania i dodatkowe zajęcia.
 • Pod całością zamieść własnoręczny podpis.
Budowa życiorysu. Kompozycja życiorysu.

Przykład życiorysu

Przykład życiorysu szkolnego