Związki składniowe – test

Związki składniowe - sprawdzian online z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o związkach składniowych:

Przykładowy sprawdzian ze związków składniowych z odpowiedziami

 1. Napisz, co nazywamy związkami składniowymi.
 2. W poniższych związkach wyrazowych podkreśl człon nadrzędny i określ związek składniowy:
Związek wyrazowyCzłon nadrzędnyJaki to związek składniowy?
miał pomysłymiałzwiązek rządu
podołasz śmiało
zarządzał farmą
kreatywne siostry
właściwa konstrukcja
sztuki gotyckiej
pomógł rodzicom
Określanie członu nadrzędnego w związku składniowym
 1. Umieść poniższe związki składniowe w odpowiednich miejscach tabeli:
  • przebiegł truchtem
  • szybko jadł
  • mówić szczerze
  • mówić kłamstwo
  • dać szansę
  • szerzyć plotki
  • kawa z mlekiem
  • niewłaściwe traktowanie
  • nieufny człowiek
  • powiedziała kiedyś
  • czarny humor
  • trzy garaże
  • pomóc koledze
Związki zgodyZwiązki rząduZwiązki przynależności
przebiegł truchtem
Podział na związki zgody, rządu i przynależności
 1. Nazwij poniższe związki składniowe:
  • płakać nieszczerze –
  • gorąco zachęcać –
  • niezwykła podróż – 
  • szybki jak błyskawica –
  • subtelna sugestia –
  • popełnili gafę –
  • twarz anioła –
 2. Wypisz i nazwij związki składniowe z poniższych zdań:
  • Ela rozmawiała z mamą o jutrzejszej wyprawie nad wodę.
  • Wieczorem wielki okręt zacumował przy niezwykłej przystani.
  • Zazwyczaj niezbyt szczerze reaguję na nietrafione prezenty.

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓