Renesans – test

Sprawdzian z renesansu - odrodzenie test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o renesansie:

Przykładowy sprawdzian z renesansu z odpowiedziami

 1. Z jakiego języka pochodzi nazwa renesans i co oznacza?
 2. Napisz, jakie wydarzenia uznaje się za początek epoki renesansu.
 3. Na który wiek przypada polski renesans?
 4. Jak inaczej nazywano wiek renesansu w Polsce ze względu na rozkwit kultury i sztuki?
 5. Jaką datę uznaje się za koniec epoki renesansu w Polsce?
 6. Napisz, jakie odkrycia geograficzne datuje się na następujące lata:
  • 1492 r. –
  • 1498 r. –
  • 1519 -1522 r. –
 7. Napisz, o jakie pojęcia z zakresu filozofii chodzi:
  • Człowiek jako jednostka niepowtarzalna, wolna, samodzielnie myśląca. Zakłada prawo do harmonijnego rozwoju, szczęścia i radości życia – …
  • Wiara w moralny rozwój człowieka, jego możliwość poznawania świata i samego siebie. Opiera się na myśli starożytnego myśliciela Terencjusza: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce” – …
 8. W renesansie odrodziły się dwa starożytne nurty filozoficzne. Podaj ich nazwy:
  • Szczęście polega na doznawaniu przyjemności i braku odczuwania bólu. Należy korzystać z radości życia i cieszyć się każdą chwilą – …
  • Szczęście osiąga się poprzez utrzymywanie dyscypliny moralnej i obojętność wobec ziemskich pokus. Należy zachowywać spokój w każdej sytuacji, kierować się rozumem i przyjmować to, co przynosi życie, jako konieczność – …
 9. Uzupełnij notatkę o reformacji:
  • Reformacja zapoczątkowana została przez … .
  • Reformacja miała na celu …
  • Na znak protestu przeciwko działaniom Rzymu przybił do drzwi katedry tez, w których …
  • Miało to miejsce w … roku w miejscowości …
  • Reformacja doprowadziła do rozpadu jedności …
  • Powstały przez to nowe nurty religijne, takie jak …
 10. Podaj trzy różnice pomiędzy filozofią i światopoglądem średniowiecza i renesansu.
 11. Do sztuki jakiej epoki nawiązywali renesansowi artyści?
 12. Co oznacza pochodzący z renesansu frazeologizm „człowiek renesansu”?
 13. Wymień pięć dziedzin, którymi zajmował się Leonardo da Vinci.
 14. Na czym polega styl w sztuce zwany klasycyzmem?
 15. Do artystów dopisz dziedzinę sztuki, w której tworzyli:
  • Michał Anioł:
  • Sandro Boticelli:
  • Giovanni Boccacio:
  • Dante Alighieri:
  • William Shakespeare:
 16. Podaj dwie różnice pomiędzy tragedią antyczną a tragedią szekspirowską.
 17. Opisz, jak wyglądał teatr elżbietański.
 18. Jakiej narodowości był Szekspir?
 19. Podaj tytuły dwóch komedii Williama Szekspira.
 20. Podaj tytuły dwóch tragedii Williama Szekspira.
 21. W jakim języku powstały pierwsze poezje Jana Kochanowskiego?
 22. Do jakiego rodzaju literackiego należy tren?
 23. Z ilu utworów składa się cykl „Trenów” Jana Kochanowskiego?
 24. Opisz genezę „Trenów” Jana Kochanowskiego. 
 25. Kto jest autorem słów: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”?

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓