CV – curriculum vitae

CV (Curriculum Vitae) jest to oficjalne pismo urzędowe, inna wersja życiorysu – skrócona i schematyczna. Przedstawia przebieg życia i edukacji w krótkiej i przejrzystej formie, bardzo wygodnej dla czytającego. Pisząc CV, musimy zwrócić uwagę na to, by było czytelne, przejrzyste i schludne. Estetyka i pomysłowość odgrywają tutaj ogromną rolę. CV powinno zmieścić się na jednej stronie kartki formatu A4, a w przypadku osób o bogatej edukacji i karierze zawodowej – maksymalnie na dwóch takich stronach.

Jak napisać CV – krok po kroku

Dane osobowe i kontaktowe w lewym górnym rogu – imię i nazwisko, adres, data urodzenia (opcjonalnie) i dane kontaktowe: telefon lub e-mail.
Miejscowość i data napisania CV w prawym górnym rogu.
Nagłówek – czyli „Curriculum Vitae” lub skrót „CV” – odbiorca od razu będzie wiedział, z jakim dokumentem ma do czynienia.
Zdjęcie – odpowiednie, np. legitymacyjne, po prawej stronie.
Część główna czyli informacje o przebiegu życia podzielone na przejrzyste bloki tematyczne:
Przebieg kariery zawodowej – jeśli taka jest. Miejsca wraz z nazwą stanowiska pracy wypisujemy od ostatniego do pierwszego.
Przebieg edukacji – nazwy szkół i daty rozpoczęcia i ukończenia nauki. Szkoły wpisujemy od ukończonej najpóźniej, np. najpierw studia magisterskie, potem inżynierskie/licencjackie, itp. W „dorosłym” CV zwykle nie zamieszczamy informacji o szkole podstawowej czy liceum, chyba że ich ukończenie przemawia na naszą korzyść – np. liceum plastyczne czy sportowe, najlepsze liceum w kraju itp.
Osiągnięcia i wyróżnienia – jeśli takie mamy.
Umiejętności – w zależności od stanowiska – obsługa komputera i urządzeń biurowych, prawo jazdy, znajomość języków obcych, dodatkowe uprawnienia itp.
Zainteresowania – takie, które przedstawią nas w dobrym świetle. Unikaj banałów typu „Netflix, Youtube, muzyka, kino.
Podpisana aktualna klauzula dotycząca ochrony danych osobowych. Skrócona aktualna (2021) wersja: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
Schemat CV
Elementy budowy CV. Kompozycja CV - przykład
Budowa CV

Przykładowe CV

Przykładowe CV - budowa CV. Jakie infomacje należy zamieścić w CV