Pan Tadeusz – test

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o lekturze:

Przykładowa kartkówka z „Pana Tadeusza” z odpowiedziami

 1. Do jakiego kraju zwraca się w inwokacji narrator i nazywa go swoją ojczyzną?
 2. Jak nazywa się dom rodzinny, do którego powraca Tadeusz?
 3. Kto zajmuje obecnie dawny pokój Tadeusza?
 4. Jaki widok ujrzał Tadeusz przez okno w swoim pokoju?
 5. O co często spierali się Rejent i Asesor?
 6. Kto opowiedział Hrabiemu Horeszce historię zamku?
 7. Jak miała na imię córka Stolnika Horeszko, w której zakochał się Jacek Soplica?
 8. W jaki sposób Stolnik Horeszko odmówił Jackowi Soplicy ręki swojej córki?
 9. Kto według Gerwazego odpowiedzialny jest za śmierć Stolnika Horeszki?
 10. Jak Gerwazy nazywa swój rapier?
 11. O jakim mieście często i chętnie opowiada Telimena?
 12. Jak nazywano wzgórek, na którym Telimena szukała odpoczynku?
 13. Z kim przebywający według Sędziego zagranicą Jacek Soplica planuje ożenić Tadeusza?
 14. Telimena, Hrabia, Tadeusz – kto z tych trojga zachwycał się litewskimi krajobrazami?
 15. Jacy dwaj bohaterowie z racji niedoświadczenia chybili strzał w niedźwiedzia?
 16. Kto oddał strzał, który zabił niedźwiedzia?
 17. Dlaczego w „Świątyni dumania” Podstolina zaczęła podskakiwać?
 18. Komu po polowaniu miała przypaść skóra niedźwiedzia?
 19. W jaki sposób Gerwazy zdenerwował podczas uczty Podkomorzego?
 20. Kto podał Hrabiemu pomysł najazdu na Soplicowo?
 21. W czyim domu w Dobrzynie Hrabia Horeszko zwołał naradę?
 22. Kto podczas rady w Dobrzynie podburzył szlachtę przeciwko Soplicy?
 23. Dlaczego Tadeusz chciał wyjechać z Soplicowa?

 By poznać odpowiedzi, przejdź na następną stronę ↓↓↓