Imiesłów – test

Imiesłów - sprawdzian wiadomości lub przykładowa kartkówka

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o imiesłowach:

Przykładowy sprawdzian z imiesłowów z odpowiedziami

 1. Imiesłowy są związane z czasownikiem – w jaki sposób?
 2. Na jakie dwa rodzaje dzielimy imiesłowy przymiotnikowe?
 3. Na jakie dwa rodzaje dzielimy imiesłowy przysłówkowe?
 4. Które imiesłowy nie odmieniają się?
 5. Dopisz do końcówek rodzaje imiesłowów:
  • -wszy, -łszy:
  • -ąc:
  • -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony, -ona, -one:
  • -ący, -ąca, -ące:
 6. Podkreśl imiesłowy w poniższych parach:
  • bielony, zielony
  • lniany, pisany
  • popularny, słuchany
  • gotujące, gotowe
  • uprany, kłopotliwy
  • sypany, sypki
 7. Nazwij poniższe imiesłowy:
  • wysunięty – …
  • myśląc – …
  • znalazłszy – …
  • piorący – …
 8. Utwórz wypowiedzenia, przekształcając jeden z czasowników w imiesłów:
  • być, na, wakacje, Marek, przeżyć, wielka, przygoda
  • niedźwiedź, minąć, przestraszony, chłopiec, ruszać, do, las
  • mąż, piec, ciasto, święta, zapomnieć, dodać, cukier
 9. Zastąp osobowe formy czasowników imiesłowem przysłówkowym: współczesnym lub uprzednim:
  • Kiedy przechodzisz przez jezdnię, zachowaj ostrożność.
  • Gdy dopłynęliśmy do brzegu, rzuciliśmy kotwicę.
  • Gdy wysłuchałam wyjaśnień, zrozumiałam swój błąd.
  • Kiedy zauważyliśmy autobus, podbiegliśmy do przystanku.
 10. Przekształć zdania tak, aby wystąpił w nich imiesłów.
  • Gdy pilot skończył pracę, wrócił do domu.
  • Spowodował wypadek, gdyż bawił się petardami.
  • Władza, którą sprawowali królowie elekcyjni, spowodowała upadek kraju.
  • Harcerz, który składa wieniec pod pomnikiem, mieszka w tym bloku.
  • Szedł ulicą i nucił piosenkę. 
  • Gdy opuścił dom, skierował się na przystanek autobusowy.
 11. Popraw błędnie użyte imiesłowy tak, by zdania brzmiały poprawnie:
  • Czytawszy głośno książkę, zegar wybił 17.00.
  • Ogladawszy telewizję, robił notatki.
  • Mając siedem lat, tata kupił mi rower.
  • Doszedłszy do przystanku, nadjechał autobus.
  • Idąc ulicą, wichura zerwała mi kapelusz.

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓