Imiesłów – test

Odpowiedzi

 1. Imiesłowy są nieosobowymi formami czasowników.
 2. Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na czynne i bierne.
 3. Imiesłowy przysłówkowe dzielimy na uprzednie i współczesne.
 4. Nie odmieniają się imiesłowy przysłówkowe.
 5. Dopisz do końcówek rodzaje imiesłowów:
  • -wszy, -łszy: imiesłów przysłówkowy uprzedni
  • -ąc: imiesłów przysłówkowy współczesny
  • -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony, -ona, -one: imiesłów przymiotnikowy bierny
  • -ący, -ąca, -ące: imiesłów przymiotnikowy czynny
 6. Podkreśl imiesłowy w poniższych parach:
  • bielony (od: bielić), zielony
  • lniany, pisany (od:pisać)
  • popularny, słuchany (od: słuchać)
  • gotujące (od: gotować), gotowe
  • uprany (od: uprać), kłopotliwy
  • sypany (od: sypać), sypki
 7. Nazwij poniższe imiesłowy:
  • wysunięty – imiesłów przymiotnikowy bierny
  • myśląc – imiesłów przysłówkowy współczesny
  • znalazłszy – imiesłów przysłówkowy uprzedni
  • piorący – imiesłów przymiotnikowy czynny
 8. Utwórz wypowiedzenia, przekształcając jeden z czasowników w imiesłów:
  • być, na, wakacje, Marek, przeżyć, wielka, przygoda
   Będąc na wakacjach, Marek przeżył wielką przygodę.
  • niedźwiedź, minąć, przestraszony, chłopiec, ruszać, do, las
   Niedźwiedź, minąwszy wystraszonego chłopca, ruszył do lasu.
  • mąż, piec, ciasto, święta, zapomnieć, dodać, cukier
   Mąż, piekąc ciasto, zapomniał dodać cukru.
 9. Zastąp osobowe formy czasowników imiesłowem przysłówkowym: współczesnym lub uprzednim:
  • Kiedy przechodzisz przez jezdnię, zachowaj ostrożność.
   Przechodząc przez jezdnię, zachowaj ostrożność.
  • Gdy dopłynęliśmy do brzegu, rzuciliśmy kotwicę.
   Dopłynąwszy do brzegu, rzuciliśmy kotwicę.
  • Gdy wysłuchałam wyjaśnień, zrozumiałam swój błąd.
   Wysłuchawszy wyjaśnień, zrozumiałam swój błąd.
  • Kiedy zauważyliśmy autobus, podbiegliśmy do przystanku.
   Zauważywszy autobus, podbiegliśmy do przystanku.
 10. Przekształć zdania tak, aby wystąpił w nich imiesłów.
  • Gdy pilot skończył pracę, wrócił do domu.
   Skończywszy pracę, pilot wrócił do domu.
  • Spowodował wypadek, gdyż bawił się petardami.
   Spowodował wypadek, bawiąc się petardami.
  • Władza, którą sprawowali królowie elekcyjni, spowodowała upadek kraju.
   Władza sprawowana przez królów elekcyjnych spowodowała upadek kraju.
  • Harcerz, który składa wieniec pod pomnikiem, mieszka w tym bloku.
   Harcerz składający wieniec pod pomnikiem mieszka w tym bloku.
  • Szedł ulicą i nucił piosenkę. 
   Idąc ulicą, nucił piosenkę. (lub: Szedł ulicą, nucąc piosenkę).
  • Gdy opuścił dom, skierował się na przystanek autobusowy.
   Opuściwszy dom, udał się na przystanek autobusowy.
 11. Popraw błędnie użyte imiesłowy tak, by zdania brzmiały poprawnie:
  • Czytawszy głośno książkę, zegar wybił 17.00.
   Gdy czytałem głośno książkę, zegar wybił 17.00.
  • Ogladawszy telewizję, robił notatki.
   Oglądając telewizję, robił notatki.
  • Mając siedem lat, tata kupił mi rower.
   Gdy miałem siedem lat, tata kupił mi rower.
  • Doszedłszy do przystanku, nadjechał autobus.
   Gdy doszedłem do przystanku, nadjechał autobus.
  • Idąc ulicą, wichura zerwała mi kapelusz.
   Gdy szedłem ulicą, wichura zerwała mi kapelusz.

Potrzebujesz dokładniej powtórzyć informacje o imiesłowach? Skorzystaj z kursu internetowego krok po kroku z ćwiczeniami, quizami i ilustracjami bądź obejrzyj poniższy film