Pisanie

szkolne-formy-wypowiedzi

W 2017 r. w związku z przeprowadzoną reformą edukacji wprowadzona została nowa podstawa programowa, czyli dokument określający, w jaką wiedzę i umiejętności powinien być wyposażony uczeń po zakończeniu danego etapu edukacji.

Formy wypowiedzi na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Dłuższe formy wypowiedzi

Krótkie formy wypowiedzi

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki