Dwudziestolecie międzywojenne – test

Sprawdzian z międzywojnia - dwudziestolecie międzywojenne test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o dwudziestoleciu międzywojennym:

Przykładowy sprawdzian z międzywojnia z odpowiedziami

 1. Podaj lata trwania pierwszej wojny światowej.
 2. Na ile lat Polska w wyniku rozbiorów utraciła niepodległość?
  • 122 lata
  • 123 lata
  • 124 lata
  • 125 lat
 3. Kiedy dokładnie Polska odzyskała niepodległość?
  • 11 października 1918 r.
  • 11 listopada 1918 r.
  • 11 stycznia 1919 r.
  • 11 listopada 1919 r.
 4. Jaka wojna miała miejsce na terenie Polski w 1920 roku?
 5. Dwudziestolecie międzywojenne – skąd taka nazwa epoki?
 6. Scharakteryzuj obie dekady międzywojnia:
  • pierwsza dekada:
  • druga dekada:
 7. Dopasuj terminy nazizm, faszyzm, komunizm do pojęć oraz napisz, z jakim krajem były związane w międzywojniu.
  • Skrajnie prawicowa ideologia zakładająca istnienie autorytarnego rządu. Przeciwieństwo demokracji czy liberalizmu. Od obywatela żądała uznania państwa za najwyższą wartość i całkowitego podporządkowania się. Cechowała się dyskryminowaniem osób o odmiennej narodowości, propagowaniem wojny i przemocy – … , …
  • Skrajnie prawicowa ideologia zakładająca wyższość rasową jednego narodu i konieczność powiększenia dla niego przestrzeni życiowej. Opierała się na kulcie jednostki, intensywnym nacjonalizmie, masowych apelach i dyktatorskich rządach oraz dyskryminacji każdej odmienności – … , …
  • Ideologia dążąca do zbudowania społeczeństwa, w którym nie ma własności prywatnej, a więc i podziału na bogatych i biednych. Wszystko miało być wspólne, ludzie mieli być równi, a dobra sprawiedliwie dystrybuowane – … , …
 8. Na czym polegał totalitaryzm?
 9. Kto jest twórcą psychoanalizy?
 10. Na czym polegał behawioryzm?
 11. Kto dokonał odkrycia pierwiastków rad i polon?
 12. Na czym polegał katastrofizm?
 13. Czym był egzystencjalizm?
 14. Jaki rodzaj sztuki powstał w okresie międzywojennym (przeciwieństwo sztuki elitarnej)?
 15. Jakie były założenia sztuki dwudziestolecia międzywojennego?
 16. Podaj nazwę nurtu w sztuce oraz nazwisko przedstawiciela:
  • Tworzenie nowej rzeczywistości, złożonej z różnorodnych kształtów, plam i barw, która w żaden sposób nie przedstawia świata – … , …
  • Rozbicie na obrazach przedmiotów i postaci na bryłowate partie. Użycie ostrych konturów, linii prostych i łuków – … , …
  • Uwolnienie artysty od reguł logiczności i wszelkich norm, posługiwanie się makabrycznym żartem i absurdem. Obrazy są często groteskowe, wyglądają jak sen lub halucynacje – … , …
 17. Do ulubionych miejsc spotkań artystów po I wojnie światowej należały:
  • kina
  • teatry
  • kawiarnie
  • rozgłośnie radiowe
 18. Jak nazywa się grupa poetycka skupiona wokół krakowskiego czasopisma „Zwrotnica”?
 19. Jak nazywa się grupa poetycka, której członkowie lubili przesiadywać w warszawskiej kawiarni Ziemiańska?
 20. Podkreśl nazwiska polskich twórców epoki dwudziestolecia międzywojennego:
  • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska,
  • Tadeusz Gajcy,
  • Julian Ursyn Niemcewicz,
  • Ignacy Krasicki,
  • Tadeusz Peiper,
  • Adam Naruszewicz,
  • Julian Przyboś,
  • Henryk Sienkiewicz,
  • Dorota Masłowska,
  • Alfred Szklarski,
  • Małgorzata Musierowicz,
  • Jarosław Iwaszkiewicz

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓