Liczebnik – test

Liczebnik - sprawdzian wiadomości lub przykładowa kartkówka

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o liczebniku:

Przykładowy sprawdzian z liczebnika z odpowiedziami

 1. Napisz, na jakie pytania odpowiada liczebnik.
 2. W każdym szeregu wskaż liczebnik:
  • dwa, dywanik, dymny
  • laurowy, liczba, pięć
  • kilkanaście, otwarty, okiennica
  • trzydziestka, trzydziesty, trzymać
  • czworo, czworaki, czwórka
 3. Przyporządkuj przykłady do odpowiednich rodzajów liczebników. Liczebniki: setny, kilkanaście, kilka, jeden, ćwierć, siedem, pięcioro, trzykrotnie, druga, wiele, pięć siódmych, dziesięcioro, dwojako, siedmioro, podwójnie, trojako
  • główne:
  • porządkowe:
  • zbiorowe:
  • ułamkowe:
  • nieokreślone:
  • mnożne:
  • wielorakie:
 4. Uzupełnij zdania właściwymi liczebnikami:
  • Na polu pasło się (4 cielę) … i (4 krowa) …
  • (5 jagnię) … odpoczywało pod dębem.
  • (7 dziecko) … biegało w ogrodzie (2 sąsiad+sąsiadka) …
  • (3xsąsiad) … rozpalało grilla, a (3xsąsiadka) odpoczywały.
  • Zespół musiał zakupić (2 skrzypce) … i (3 flet) …
  • W promocji zakupiłam (3 spodnie) … i (2 swetry) …
  • Do klasy zaproszono (2 uczennica+uczennica) …
  • Następnie poproszono (2 uczeń+uczeń) …
  • Na korytarzu pozostało (2 uczeń+uczennica) …
 5. Podkreśl liczebnik w każdym ze zdań:
  • Moje drugie śniadanie było niejadalne.
  • Ustąpiłem ostatnim pasażerom.
  • O czwartym najlepszym wyniku nawet nie wspomniano.
  • Siódmej zawodniczki nawet nie zauważono.
 6. Określ przypadek, liczbę i rodzaj każdego z liczebników z zadania nr 5.
 7. Odmień przez przypadki w obu liczbach liczebniki dwoje i sześcioro.
PrzypadekLiczba pojedyncza
Mianownikdwoje, sześcioro
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik
Miejscownik
Wołacz
Deklinacja liczebników zbiorowych

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓