Zaimek

Poniższa strona prezentuje tylko najważniejsze informacje o zaimku. By w pełni i od podstaw opanować wiedzę dotyczącą tej części mowy, kliknij poniżej.

Zaimek to część mowy, która zastępuje wszystkie samodzielne części mowy (oprócz czasownika). Pomaga uniknąć powtórzeń, zachować dobry styl oraz wzbogaca wypowiedź.

Podział zaimków 

Ze względu na zastępowaną część mowy zaimki dzielimy na:

 • rzeczowne – zastępują rzeczowniki, np. kto, wszyscy, nic, ja, on,
 • przymiotne – zastępują przymiotniki, np. jaki, każdy, żaden, który, czyj, mój, swój,
 • przysłowne – zastępują przysłówki, np. tam, jak, kiedy, gdzie, nigdy,
 • liczebne – zastępują liczebniki, np. ile, kilka, tyle, ileś, ilekolwiek.

Ze względu na znaczenie  zaimki dzielimy na:

 • osobowe, np. ja, ty, my, ona, oni,
 • dzierżawcze, np. mój twój, nasze, jego, wasze, ich,
 • pytajne, np. kto, co, kiedy, jak, gdzie, ile,
 • zwrotny: się,
 • nieokreślone, np. nic, nigdy, każdy, kogoś, gdzieś,
 • wskazujące, np. tu, tam, ten tamto,
 • względne, np. który, jak, kiedy, gdzie (wprowadzają zdanie podrzędne).

Odmiana zaimków

Zaimek rzeczowny, przymiotny i liczebny odmieniają się tak jak części mowy, które zastępują. Zaimki przysłowne, tak jak przysłówki, są nieodmienne.

Liczba
pojedyncza
Liczba
mnoga
Mianownikkto? co?ona
on
one
oni
Dopełniaczkogo? czego?jej/niej
jego/niego/go
ich
Celownikkomu? czemu?jej/niej
jemu/niemu
im
Biernikkogo? co?ją/nią
jego/niego/go
ich
Narzędnikz kim? z czym?nią
nim
nimi
Miejscowniko kim? o czym?niej
nim
nich
Deklinacja zaimków ona, on

Zobacz też: Pozostałe części mowy