Kursy

Jeśli musisz podszkolić się z zagadnień związanych z częściami mowy, poniżej czekają na Ciebie krótkie kursy pomagające w prosty sposób opanować potrzebne wiadomości. Obejmują cały potrzebny materiał z zakresu szkoły podstawowej (nawet nieco ponad program) od podstaw, tak byś na każdym poziomie mógł się upewnić, że wszystko rozumiesz. Każdy kurs zawiera: prosto przedstawioną teorię, wskazówki, na co uważać, materiały wizualne, gry i linki ułatwiające zapamiętywanie, quizy sprawdzające oraz plakaty do wydruku.

Części mowy – kursy internetowe

 • Rzeczownik – od podstaw:
  rozpoznawanie i odróżnianie od innych części mowy, określanie liczby i przypadka, odmiana rzeczownika, rzeczowniki o osobliwej odmianie, temat i końcówka fleksyjna, określanie rodzaju, kategorie rzeczowników, wyrażenia przyimkowe.
 • Przymiotnik – od podstaw:
  rozpoznawanie i odróżnianie od innych części mowy, określanie liczby, rodzaju i przypadka, odmiana przymiotnika, temat i końcówka fleksyjna, przymiotniki nieodmienne, stopniowanie i przymiotniki niepodlegające stopniowaniu, pisownia partykuły „nie” z przymiotnikami.
 • Czasownik – od podstaw:
  rozpoznawanie i odróżnianie od innych części mowy, czasowniki osobowe i nieosobowe, rodzaje czasowników nieosobowych, koniugacja, określanie liczby, osoby, rodzaju, czasu, tryby, aspektu, strony, pisownia z nie i cząstkami bym, byś, by.
 • Przysłówek – od podstaw:
  rozpoznawanie i odróżnianie od innych części mowy, rodzaje przysłówków, rodzaje stopniowania i stopniowanie w dół, wyrażenia przyimkowe i pisownia z partykułą „nie”.
 • Imiesłów przysłówkowy i przymiotnikowy – od podstaw:
  rozpoznawanie imiesłowów, podział imiesłowy na przymiotnikowe i przysłówkowe, odmiana imiesłowu przymiotnikowego, najczęstsze błędy w użyciu imiesłowu przysłówkowego, łączna i rozdzielna pisownia partykuły „nie” z imiesłowami.
 • Liczebnik – od podstaw:
  rozpoznawanie i podział liczebników, odróżnianie od innych części mowy, odmiana różnych typów liczebników, stosowanie liczebników zbiorowych, zapis liczebników porządkowych oraz dat, trudności ortograficzne w zapisie liczebników.
 • Zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik – od podstaw:
  rozpoznawanie zaimków i ich podział oraz odmiana, pisownia łączna i rozdzielna partykuł by, nie, rozpoznawanie i podział przyimków, spójników, wykrzykników.