Syzyfowe prace – test

Syzyfowe prace - sprawdzian z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o lekturze:

Przykładowa kartkówka z „Syzyfowych prac” z odpowiedziami

 1. Jak nazywała się rodzinna wieś Borowiczów?
 2. Ile lat miał Marcin, kiedy rodzice postanowili oddać go do szkoły?
 3. Jaka pora roku przypadła na wyjazd Marcina do szkoły?
 4. Jak nazywała się dziewczynka, która również przebywała na stancji?
 5. Kto był uznawany za najlepszego ucznia w szkole w Owczarach?
 6. Jak przygotowano szkołę w Owczarach na wizytę dyrektora?
 7. Dlaczego dyrektor postanowił zwolnić nauczyciela Wiechowskiego?
 8. Co sprawiło, że dyrektor zmienił zdanie i podwyższył Wiechowskiemu pensję?
 9. Z kim lubił się bawić Marcin, mieszkając w Owczarach?
 10. W jaki sposób Marcin dostał się do gimnazjum w Klerykowie?
 11. Kim była Stara Przepiórzyca?
 12. Jak nazywano Wiktora Alfonsa Pigwańskiego, który udzielał Marcinowi korepetycji?
 13. Co się stało z gniadą klaczą, którą ktoś ukradł z folwarku Borowiczów?
 14. Dlaczego po wakacjach Marcin stracił zapał do nauki i wdał się w złe towarzystwo?
 15. Dlaczego podczas mszy do księdza Wargulskiego przybiegł rosyjski inspektor?
 16. Czego w gimnazjum klerykowskim uczył pan Sztetter?
 17. Kim był Szymon Noga?
 18. Jakie prowadzono działania zmierzające do rusyfikacji młodzieży? Podaj dwa przykłady.
 19. Jak Andrzej Radek nauczył się czytać i pisać?
 20. Kto opłacił utrzymanie Radka na stancji w Pyrzogłowach?
 21. Dlaczego Radek zamieszkał u Płoniewiczów?
 22. Które z dzieci Płoniewiczów wymagało więcej pomocy?
 23. Kogo określano mianem literatów i wolnopróżniaków?
 24. Jaka zakazana księga wywarła wielkie wrażenie na uczniach gimnazjum i doprowadziła do wielu dysput oraz chęci rozwijania własnej wiedzy? 
 25.  Który z uczniów sprzeciwił się odczytywaniu tekstu o zakonnicach mordujących dzieci, przez co otrzymał rózgi?
 26. Jaki utwór wyrecytował Bernard Zygier podczas lekcji języka polskiego?
 27. Do kogo należało mieszkanie na strychu, w którym bez obawy bycia podsłuchanymi mogli się spotykać chłopcy?
 28. Skąd chłopcy wiedzieli, czy mogą się spotykać na strychu?
 29. Z kim Zygier przyjaźnił się „na śmierć i życie”?
 30. Jak naprawdę nazywała się Biruta?
 31. Kto nadał dziewczynie takie przezwisko?
 32. Gdzie Marcin spotkał Birutę?
 33. Co się stało, gdy po wakacjach Borowicz powrócił do Klerykowa?

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓