Średniowiecze – test

Sprawdzian ze średniowiecza - średniowiecze test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o średniowieczu:

Przykładowy sprawdzian ze średniowiecza z odpowiedziami

 1. Który rok uważamy za początek epoki średniowiecza?
 2. Napisz, jakie wydarzenie rozpoczęło epokę średniowiecza.
 3. Koniec średniowiecza wyznaczają trzy daty. Jakie wydarzenia miały wówczas miejsce?
  • 1450 r. –
  • 1453 r. –
  • 1492 r. –
 4. Z jakiego języka pochodzi nazwa średniowiecze i co oznaczała?
 5. Kto nadał tym czasom nazwę średniowiecze?
 6. Kto wynalazł ruchomą czcionkę drukarską?
 7. Jaka wartość uznawana była za najważniejszą w tym czasie?
 8. Jak nazywamy średniowieczny pogląd, że centrum wszechświata stanowi Bóg?
 9. Wymień trzech filozofów epoki średniowiecza.
 10. Napisz, o jakie pojęcia chodzi:
  • Nie można uniknąć śmierci. Łacińskie “pamiętaj o śmierci” – …
  • Wyrzeczenie się dóbr materialnych i wygody. Umęczanie ciała, by zbliżyć się do Boga – …
  • Dążenie do objęcia wszystkiego, uznanie zasady dominacji całości nad częściami – …
  • Ukazywanie w sztuce śmierci tańczącej z ludźmi wszystkich stanów – …
 11. Jaki był cel średniowiecznej literatury? Jak nazywamy taki rodzaj literatury?
 12. Dlaczego średniowieczni pisarze zwykle nie podpisywali swoich dzieł?
 13. Kto w średniowieczu zajmował się przepisywaniem ksiąg?
 14. Opisz elementy średniowiecznej księgi:
  • okładki wykonane z …, powleczonych skórą,
  • kartki wykonane z …,
  • … – czyli zdobiona pierwsza litera rozdziału,
  • … – to znaczy bogate ilustracje zdobiące marginesy.
 15. Wyjaśnij frazeologizmy:
  • benedyktyńska cierpliwość –
  • od deski do deski –
 16. Podaj przykład utworu prezentującego wzorzec osobowy:
  • wzorzec rycerza –
  • wzorzec władcy –
  • wzorzec świętego –
 17. Dopisz nazwy średniowiecznych stylów w sztuce:
  • grube mury, małe okienka, przysadziste obronne budowle – styl …
  • strzeliste budowle, wysokie wieże, długie wąskie ostro zakończone okna, ornamenty – styl …
 18. Podaj nazwę polskiego uniwersytetu powstałego w czasach średniowiecza.
 19. Podkreśl nazwy trzech polskich utworów powstałych w średniowieczu:
  • „Giaur”
  • „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”
  • „Treny”
  • „Wojna trojańska”
  • „Odprawa posłów greckich”
  • „Ojciec zadżumionych”
  • „Ballady i romanse”
  • „Don Kichot”
  • „O zachowaniu się przy stole”
  • „Bogurodzica”
 20. Jak nazywamy literaturę mającą na celu uczenie i zmianę postaw?

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓