Oświecenie – test

Sprawdzian z oświecenia - oświecenie test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o oświeceniu:

Przykładowy sprawdzian z oświecenia z odpowiedziami

 1. Skąd wzięła się nazwa oświecenie?
 2. Jak w Anglii nazywano epokę oświecenia?
 3. Jaką nazwę tych czasów stosowano we Francji?
 4. Kto jest autorem słów „Myślę, więc jestem”?
 5. Jakie wartości były najważniejsze w epoce oświecenia?
 6. Na który wiek przypada oświecenie?
 7. Jakie wydarzenie uznaje się za koniec oświecenia w Polsce?
 8. Podaj daty trzech rozbiorów Polski.
 9. Napisz, w którym roku powstała Konstytucja 3 Maja.
 10. Jak nazywamy sejm, którego rolą był m. in. opracowanie konstytucji?
 11. Jaki król panował w Polsce za czasów oświecenia?
 12. Jak nazywał się ówczesny władca Rosji?
 13. Co jest źródłem poznania według racjonalistów?
 14. Jak nazywa się nurt filozoficzny mówiący o tym, że wiedza pochodzi z doświadczenia?
 15. Podaj nazwiska trzech filozofów oświeceniowych.
 16. Jak nazywa się pogląd odrzucający wiarę w Boga i wartości duchowe?
 17. Podaj nazwisko polskiego pisarza reprezentującego nurt w literaturze:
  • klasycyzm –
  • sentymentalizm –
  • rokoko –
 18. Uzupełnij notatkę o obiadach czwartkowych.
  • Obiady czwartkowe były to spotkania indywidualistów i artystów organizowane przez …
  • Spotkania miały miejsce w latach …
  • Brali w nich udział między innymi (podaj min. 2 nazwiska) …
  • Na znak tego, że …, podawano suszone śliwki.
  • Utwory prezentowane podczas obiadów czwartkowych publikowane były później w czasopiśmie „… Przyjemne i Pożyteczne”.
 19. Napisz, o jakie osiągnięcia oświecenia w Polsce chodzi:
  • Najstarszy teatr w Polsce, założony w 1765 roku – …
  • Nowoczesna szkoła, założona w Warszawie przez Stanisława Konarskiego – …
  • Biblioteka, której zbiory były jednymi z największych w Europie, założona przez dwóch braci – …
  • Pierwsza polska gazeta wydawana na wzór angielskiego pisma „The Spectator” – …
 20. Kto zasłynął z pisania bajek, satyr i poematów heroikomicznych?

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓