Rzeczownik – test

Rzeczownik - sprawdzian wiadomości lub przykładowa kartkówka

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o rzeczowniku:

Przykładowy sprawdzian z rzeczownika z odpowiedziami

 1. Napisz, na jakie pytania odpowiada rzeczownik.
 2. Podkreśl, co nazywa rzeczownik:
  • czynności i stany
  • właściwości i cechy
  • okoliczności czynności
  • osoby, zwierzęta i rzeczy
  • wyrazy zastępowane w zdaniu,
  • rośliny, zjawiska i pojęcia.
 3. W podanych szeregach wyrazów podkreśl rzeczownik:
  • słoneczny, osłonić, słońce, słony
  • przydomowy, domowy, domownik, udomowiony
  • kupić, kupiony, zakupiwszy, zakup
  • wołaj, zawołaj, wołacz, zawołany
 4. Napisz, przez co odmienia się rzeczownik.
 5. Określ rodzaj poniższych rzeczowników:
  • kot –
  • pszczoła –
  • siedzenie –
  • zabawa –
  • miłość –
  • przemoc –
  • zasłuchanie –
  • zapis –
  • pożywienie –
  • posadzka –
  • fotel –
 6. Przyjaciele moich rodziców przynieśli piękne kwiaty i obietnicę udanego spotkania. Ze zdania tego wypisz rzeczowniki oraz określ ich przypadek, liczbę i rodzaj.
 7. Odmień przez przypadki w obu liczbach wyrazy przyjaciel i oko.
PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownikprzyjaciel
oko
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik
Miejscownik
Wołacz przyjaciele
oczy
Odmiana przez przypadki i liczby rzeczowników przyjaciel i oko
 1. Odmień przez przypadki w obu liczbach rzeczownik stół, oddzielając końcówki fleksyjne. Wypisz, jakie zaszły oboczności.
PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownikstół
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik
Miejscownik
Wołacz
Temat i końcówka fleksyjna rzeczownika stół
 1. Dopisz poprawne formy rzeczowników w liczbie mnogiej.
  • Podczas wycieczki poznałam wielu (Amerykanin) …
  • Zarumieniłam się i nie wiedziałam, co zrobić z (ręka) …
  • W podziemiach znajdują się grobowce (książę) …
  • Na liście nie zamieszczono kilku (liceum) …
  • Mówisz, jakby nie zależało ci na (przyjaciel) …
  • Na spotkaniu dyskutowaliśmy o nowych (ksiądz) …
 2. Zaznacz krzyżykiem cechy poniższych rzeczowników:
RzeczownikciociaPacyfiksłońróżapodarek
własny
pospolity
żywotny
nieżywotny
osobowy
nieosobowy
Cechy rzeczowników

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓