Rzeczownik – test

Odpowiedzi

 1. Rzeczownik odpowiada na pytania: kto? co?
 2. Podkreśl, co nazywa rzeczownik:
  • czynności i stany
  • właściwości i cechy
  • okoliczności czynności
  • osoby, zwierzęta i rzeczy
  • wyrazy zastępowane w zdaniu,
  • rośliny, zjawiska i pojęcia.
 3. W podanych szeregach wyrazów podkreśl rzeczownik:
  • słoneczny, osłonić, słońce, słony
  • przydomowy, domowy, domownik, udomowiony
  • zakup, kupić, kupiony, zakupiwszy
  • wołaj, wołacz, zawołaj, zawołany
 4. Rzeczownik odmienia się przez przypadki i liczby.
 5. Określ rodzaj poniższych rzeczowników:
  • kot – rodzaj męski
  • pszczoła – rodzaj żeński
  • siedzenie – rodzaj nijaki
  • zabawa – rodzaj żeński
  • miłość – rodzaj żeński
  • przemoc – rodzaj żeński
  • zasłuchanie – rodzaj nijaki
  • zapis – rodzaj męski
  • pożywienie – rodzaj nijaki
  • posadzka – rodzaj żeński
  • fotel – rodzaj męski
 6. Przyjaciele moich rodziców przynieśli piękne kwiaty i obietnicę udanego spotkania. Ze zdania tego wypisz rzeczowniki oraz określ ich przypadek, liczbę i rodzaj.
  • (kto? co?) przyjaciele – mianownik, liczba mnoga, rodzaj męski
  • (kogo? czego?) rodziców – dopełniacz, liczba mnoga, rodzaj męski
  • (kogo? co?) kwiaty – biernik, liczba mnoga, rodzaj męski
  • (kogo? co?) obietnicę – biernik, liczba pojedyncza, rodzaj żeński
  • (kogo? czego?) spotkania – dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki
  • Uwaga! Wg niektórych szkolnych klasyfikacji w liczbie mnogiej występuje rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Dopasuj odpowiedź do tego, jak uczy Twój nauczyciel i wybrany przez niego podręcznik.
 7. Odmień przez przypadki w obu liczbach wyrazy przyjaciel i oko.
PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownikprzyjaciel
oko
przyjaciele
oczy
Dopełniaczprzyjaciela
oka
przyjaciół
oczu
Celownikprzyjacielowi
oku
przyjaciołom
oczom
Biernikprzyjaciela
oko
przyjaciół
oczy
Narzędnikprzyjacielem
okiem
przyjaciółmi
oczami (lub oczyma)
Miejscownikprzyjacielu
oku
przyjaciołach
oczach
Wołaczprzyjacielu
oko
przyjaciele
oczy
Odmiana przez przypadki i liczby rzeczowników przyjaciel i oko
 1. Odmień przez przypadki w obu liczbach rzeczownik stół, oddzielając końcówki fleksyjne. Wypisz, jakie zaszły oboczności. Oboczności: stół: stoł: stol, ó:o, ł:l
PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownikstół – ∅stoł – y
Dopełniaczstoł – ustoł – ów
Celownikstoł – owistoł – om
Biernikstół – ∅stoł – y
Narzędnikstoł – emstoł – ami
Miejscownikstol – estoł – ach
Wołaczstol – estoł – y
Temat i końcówka fleksyjna rzeczownika stół
 1. Dopisz poprawne formy rzeczowników w liczbie mnogiej.
  • Podczas wycieczki poznałam wielu Amerykanów.
  • Zarumieniłam się i nie wiedziałam, co zrobić z rękami (albo rękoma).
  • W podziemiach znajdują się grobowce książąt.
  • Na liście nie zamieszczono kilku liceów.
  • Mówisz, jakby nie zależało ci na przyjaciołach.
  • Na spotkaniu dyskutowaliśmy o nowych księżach.
 2. Zaznacz krzyżykiem cechy poniższych rzeczowników:
RzeczownikciociaPacyfiksłońróżapodarek
własny x
pospolity x x x x
żywotny x x
nieżywotny x x x
osobowy x
nieosobowy x
Cechy rzeczowników

Potrzebujesz dokładniej powtórzyć informacje o rzeczowniku? Skorzystaj z kursu internetowego krok po kroku z ćwiczeniami, quizami i ilustracjami lub obejrzyj poniższy film: