Synonimy, antonimy, homonimy, homofony

Synonimy 

Inaczej wyrazy bliskoznaczne. Są to wyrazy o podobnym lub identycznym znaczeniu, najczęściej różniące się jednak od siebie odcieniem znaczeniowym, barwą uczuciową lub czasem występowania. Szukamy ich w słowniku synonimów (słowniku wyrazów bliskoznacznych).

Podział synonimów

Synonimy całkowite to słowa, których znaczenia dokładnie się pokrywają – np. samochód i auto, alfabet i abecadło, termin i data. Synonimy częściowe natomiast (inaczej zwane wyrazami bliskoznacznymi) różnią się od siebie np. odcieniem znaczeniowym lub barwą uczuciową (kobieta i baba, mężczyzna i facet, ubranie i łachman).

 • Synonimy semantyczne różnią się odcieniem znaczeniowym, np. budowla i dom (nie każda budowla to dom), samochód i limuzyna (nie każdy samochód jest limuzyną), wycieczka i podróż (nie każda podróż oznacza wycieczkę).
 • Synonimy stylistyczne natomiast mają na celu ujęcie barwy uczuciowej, np.:
  • synonimy chronologiczne – różni je czas ich używania, np. samochód – automobil, dziewczyna – białogłowa,
  • synonimy emocjonalne – zależą od uczuć, np. koń – szkapa, dziewczyna – laska,
  • synonimy terytorialne – różni je region, np. ziemniaki – pyry, warzywa – jarzyny, kwaśne – zsiadłe (mleko),
  • synonimy środowiskowe – zależą od środowiska, np. nauczyciel – belfer, pieniądze – kasa,
  • synonimy stylowe – używane, gdy mówimy podniośle, np. w stylu artystycznym – mąż – małżonek, palić się – gorzeć.

Funkcje synonimów

 • Pozwalają uniknąć powtórzeń.
 • Umożliwiają wzbogacenie języka.
 • Dają możliwość wzbogacenia słowa o odcień uczuciowy.
 • Dają możliwość dostosowania stylu wypowiedzi do okoliczności.

Przykłady synonimów:

 • śmieszny – dowcipny, humorystyczny, komiczny, krotochwilny, , pocieszny, sowizdrzalski, zabawny, żartobliwy
 • dom – chałupa, chata, gniazdko, lokal mieszkalny, lokum, mieszkanie, budynek,
 • auto – automobil, bryka, czterokołowiec, drynda, fura, gablota, samochód, wóz
 • mądry – inteligentny, myślący, rozgarnięty, rozumny, oświecony, rozsądny
 • pewny – gwarantowany, murowany, niechybny, nieodwołalny, nieuchronny, nieunikniony, niewątpliwy, przesądzony
 • dziecko – dzidziuś, bobas, dzieciątko, maluszek, maleństwo, bachor, smarkacz, dzieciak, gówniarz  — tutaj widać pozytywny i negatywny ładunek emocjonalny.

Antonimy

Inaczej wyrazy przeciwstawne. Są to wyrazy o odmiennym znaczeniu. Przydatne są najbardziej wówczas, gdy piszemy charakterystykę porównawczą lub chcemy coś ze sobą kontrastowo zestawić. Szukamy ich w słowniku antonimów (słowniku wyrazów przeciwstawnych).

Antonimy dzielą na antonimy właściwe, czyli takie, które ulegają stopniowaniu (np. łatwy, łatwiejszy – trudny, trudniejszy, gruby, grubszy – chudy, chudszy), konwersje czyli pary wyrazowe (np. dzień – noc, rodzic – dziecko, bojaźń – odwaga, radość – smutek) oraz antonimy komplementarne czyli pary wyrażeń, w których zaprzeczenie jednego powoduje potwierdzenie drugiego (np. Ala jest kobietą – Ala nie jest mężczyzną, Olek jest kawalerem – Olek nie jest żonaty).

Przykłady antonimów

Możemy antonimy tworzyć poprzez dodanie przedrostka „nie”, „a” lub „anty:

 • ładny – nieładny
 • banalny – niebanalny
 • moralny – amoralny,
 • społeczny – aspołeczny,
 • bakteryjny – antybakteryjny,
 • genowy – antygenowy.

Możemy też skorzystać z szerszego zasobu słownictwa:

 • ładny – brzydki, okropny, szpetny
 • banalny – niepowtarzalny, wyjątkowy, oryginalny
 • porządny – brudny, zaniedbany, niedbały
 • trudny – łatwy, prosty, nieskomplikowany
 • miły – grubiański, bezczelny, arogancki, nieprzyjemny

Homonimy – definicja i przykłady

Są to wyrazy mające jednakową pisownię, lecz różne znaczenie.

 • zamek (twierdza) – zamek (błyskawiczny) – zamek (w drzwiach)
 • piec (czynność pieczenia) – piec (urządzenie do pieczenia)
 • pierze (pióra) – pierze (czynność prania)
 • zebra (zwierzę w paski) – zebra (przejście dla pieszych)
 • para (skroplona woda) – para (dwie osoby)
 • koło (figura geometryczna) – koło (przyimek obok)
 • kula (bryła geometryczna) – kula (podpórka dla nogi)

Homofony – definicja i przykłady

To wyrazy brzmiące tak samo, jednak mające odmienne znaczenie i pisownię.

 • każę (nakazuję) – karzę (wymierzam karę)
 • marzę (snuję marzenia) – mażę (zamazuję)
 • Bóg (Stwórca) – Bug (rzeka) – buk (drzewo)
 • hart (siła ducha) – chart (rasa psa)
 • szew (zszyty brzeg) – szef (przełożony)
 • morze (duży akwen wodny) – może (ma sposobność)
Synonimy, antonimy, homonimy, homofony - definicja i przykłady