Wykres zdania pojedynczego

Jak narysować wykres zdania pojedynczego? Analiza składniowa, rozbiór logiczny zdania. Rozbiór zdania pojedynczego przykład
Rozbiór logiczny zdania

Rozbiór logiczny zdania pojedynczego

Rozbiór logiczny zdania inaczej nazywamy jest rozbiorem składniowym albo analizą składniową. Polega na wskazaniu w zdaniu podmiotu i orzeczenia oraz ich określeń, czyli wszystkich przydawek, dopełnień i okoliczników. W analizowaniu zdania pomaga stworzenie wykresu, który pokazuje zależności pomiędzy poszczególnymi wyrazami i pomaga określić związki składniowe, czyli połączenia wyrazów w zdaniu.

Jak zrobić wykres zdania pojedynczego?

Aby poprawnie określić związki składniowe w zdaniu pojedynczym (czyli zawierającym jedno orzeczenie), należy dokonać jego analizy składniowej, inaczej zwanej rozbiorem logicznym. Jak to zrobić krok po kroku?

Zdanie: Moja dobra koleżanka kupiła dziś swojemu bratu świetną książkę.

 1. Najpierw w podanym zdaniu znajdź orzeczenie
  (odpowiada ono na pytania: co robi? co się z nim dzieje?) kupiła
 2. Następnie wskaż, kto wykonuje czynność z orzeczenia.
  W ten sposób określisz podmiot (pytania: kto? co?) kto kupił? koleżanka
 3. Poniżej zdania wypisz podmiot i orzeczenie, łącząc je dość długą linią.
  koleżanka _________ kupiła
 4. Zastanów się, jak pozostałe wyrazy w zdaniu łączą się ze sobą, i zapisz je na wykresie, zapisując obok strzałek ich pytania oraz określając, jaką są częścią zdania. Np. słowo „moja” nie łączy się z wyrazem „książkę” („moja książkę” nie ma sensu), ale z wyrazem „koleżanka” („moja koleżanka” ma sens):
  • koleżanka kupiła –
  • koleżanka (czyja?) moja – przydawka przymiotna
  • koleżanka (jaka?) dobra – przydawka przymiotna
  • kupiła (kiedy?) dziś – okolicznik czasu
  • kupiła (komu?) bratu – dopełnienie dalsze
  • bratu (czyjemu?) swojemu – przydawka przymiotna
  • kupiła (co?) książkę – dopełnienie bliższe
  • książkę (jaką?) świetną – przydawka przymiotna
 5. Nazwij poszczególne związki składniowe.

Każda z kresek na wykresie symbolizuje związek składniowy. Należy pamiętać, że w związku składniowym mogą się znaleźć dwa wyrazy (lub słowo i wyrażenie przyimkowe). Części zdania łączące się z podmiotem nazywamy grupą podmiotu, zaś te, które łączą się z orzeczeniem, nazywamy grupą orzeczenia. W każdym związku wyraz określane, znajdujący się wyżej, nazywamy wyrazem nadrzędnym, zaś wyraz określający, znajdujący się niżej, to wyraz podrzędny.

czesci zdania wykres zdania pojedynczego analiza rozbior logiczny

Zobacz też:
Pozostałe zagadnienia dotyczące składni i części zdania