Zdania złożone podrzędnie

Zdania złożone podrzędnie przykłady

Zdania złożone podrzędnie

Składają się z dwóch wypowiedzeń składowych – nadrzędnego i podrzędnego. Zdanie składowe nadrzędne (główne) jest określane przez zdanie składowe podrzędne. Części składowe zdania złożonego podrzędnie łączą się ze sobą za pomocą spójników i zaimków względnych.

Rodzaje zdań złożonych podrzędnie

Podrzędne zdanie składowe uzupełnia treść zdania nadrzędnego i jest odpowiednikiem
podmiotu, orzecznika, przydawki, dopełnienia lub okolicznika, stąd zdania złożone podrzędnie dzielimy na:

 • zdania złożone podrzędnie podmiotowe (kto? co?)
 • zdania złożone podrzędnie orzecznikowe (jaki jest? jaki się stał? jaki został?)
 • zdania złożone podrzędnie przydawkowe (jaki? który? czyj?)
 • zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe (pytania przypadków zależnych)
 • zdania złożone podrzędnie okolicznikowe (np. jak? gdzie? kiedy? po co? dlaczego?)
 • Zdania złożone podrzędnie: podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dopełnieniowe
 • Zdania złożone podrzędnie podmiotowe - przykłady pytania

Konstrukcja z imiesłowowym równoważnikiem zdania

Czasami jako wypowiedzenie składowe pojawia się tzw. imiesłowowy równoważnik zdania, czyli takie wypowiedzenie, w którym zamiast orzeczenia pojawia się imiesłów przysłówkowy (współczesny z końcówką -ąc lub uprzedni z końcówkami -wszy, – łszy). Przykładowo:

 • Idąc ulicą, rozglądałam się uważnie wokół.
 • Zjadłszy obiad, wybiegliśmy szybko z domu.
 • Ciężko pracowali, robiąc wokół siebie dużo zamieszania.

Interpunkcja w zdaniach złożonych podrzędnie

Pomiędzy częściami składowymi zdań złożonych podrzędnie zawsze stawiamy przecinek.

 • Chcę, by była już wiosna.
 • Powtarzam ci, że nie możesz tego kupić.
 • Kiedy nadchodzi noc, budzą się koszmary.
 • By dostać się do dobrej szkoły, musisz systematycznie się uczyć.
 • Ola, kiedy to usłyszała, zaczęła płakać.
 • Kot, który wszedł do domu, był czarny jak noc.