List motywacyjny

List motywacyjny to oficjalne pismo z prośbą o rozważenie kandydatury na dane stanowisko, skierowane do potencjalnego pracodawcy. Nadawca stara się go przekonać, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy. Przedstawia swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i osiągnięcia, a także ambicje.

Jak napisać list motywacyjny – krok po kroku

 • Zapisz miejscowość i datę w prawym górnym rogu.
 • Zapisz swoje dane osobowe w lewym górnym rogu – imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail.
 • Po prawej stronie, poniżej miejscowości i daty, wpisz adresata podania – imię i nazwisko osoby oraz jej stanowisko, a także nazwy firmy.
 • Część zasadnicza:
  • wstęp – określ stanowisko, o jakie się ubiegasz,
  • rozwinięcie – przedstaw swoją kandydaturę (wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, umiejętności, zalety),
  • zakończenie – wyraź przekonanie, że jesteś odpowiednim kandydatem na to miejsce i nadzieję, że zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Zamieść pożegnalny zwrot grzecznościowy i własnoręczny podpis.
List motywacyjny - przykład. Budowa listu motywacyjnego.

Przykładowy list motywacyjny

Przykład listu motywacyjnego. List motywacyjny do pracy - przykład