Przymiotnik – test

Przymiotnik - sprawdzian wiadomości lub przykładowa kartkówka

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o przymiotniku:

Przykładowy sprawdzian z przymiotnika z odpowiedziami

 1. Napisz, na jakie pytania odpowiada przymiotnik.
 2. Z jaką częścią mowy łączy się przymiotnik?
 3. Podkreśl, co nazywa przymiotnik:
  • czynności i stany
  • właściwości i cechy
  • okoliczności wykonywanej czynności
  • osoby, zwierzęta i rzeczy
 4. W podanych szeregach wyrazów podkreśl przymiotniki:
  • upadek, upadać, upadły, upadanie
  • zły, złość, zezłościć się, zezłoszczenie
  • niebieski, niebo, nie bać się, nie być
  • czerń, czernieć, oczerniać, czarny
 5. Napisz, przez co odmienia się przymiotnik.
 6. Podaj rodzaje poniższych przymiotników:
  • przytulny –
  • jasna –
  • ciepława –
  • soczysty –
  • wygodne –
  • niepewni –
  • ostrożni –
 7. Podkreśl przymiotniki w podanych zdaniach:
  • Sprezentowany mi został mały piesek.
  • Znalazła pod choinką wspaniałe prezenty.
  • Uczciwemu człowiekowi łatwiej powierza się tajemnice.
  • Nieoczekiwanie zdobył tajne informacje.
  • Stale rozmyślam o zeszłorocznych wakacjach.
 8. Określ przypadek, liczbę i rodzaj podkreślonych w zadaniu nr 5 przymiotników:
 9. Odmień przez przypadki w obu liczbach przymiotnik uprzejmy.
PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownikuprzejmy
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik
Miejscownik
Wołacz
Deklinacja przymiotnika uprzejmy
 1. Podkreśl w każdym szeregu przymiotniki, które się nie stopniują:
  • ładny, wesoły, rdzenny
  • uśmiechnięty, miedziany, lekki
  • papierowy, wysoki, niepewny
  • kamienny, długi, wredny
  • przeszklony, inspirujący, gorzki
  • ludowy, oczywisty, mały
  • żółty, telewizyjny, zabawny
 2. Do przymiotnika dodaj partykułę „nie” i zapisz wyraz zgodnie z zasadami łącznie lub rozdzielnie:
  • miła – …
  • najmilsza – …
  • czysty – …
  • czystszy – …
  • zły – …
 3. Uzupełnij tabelę dotyczącą stopniowania przymiotników:
Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższyRodzaj stopniowania
ładny
dobry
wesoły
zachmurzony
wyjątkowy
zły
Stopniowanie przymiotnika

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓