Czasownik – test

Czasownik - sprawdzian wiadomości lub przykładowa kartkówka

Zbyt wcześnie na test? Przypomnij sobie wiadomości o czasowniku:

Przykładowy sprawdzian z czasownika z odpowiedziami

 1. Napisz, na jakie pytania odpowiada czasownik.
 2. Pokreśl, co nazywa czasownik:
  • osoby, zwierzęta i rośliny
  • czynności i stany
  • właściwości i cechy
  • okoliczności czynności
  • osoby, zwierzęta i rzeczy
 3. W podanych szeregach wyrazów podkreśl czasownik:
  • upadek, upadły, upadać
  • zabierać, zabrany, zabranie
  • porządek, sprzątać, sprzątanie
  • napitek, napić się, pijany
 4. Do form osobowych czasowników dopisz bezokoliczniki:
  • jem – …
  • jest – …
  • wiozę – …
  • wiodę – …
  • każę – …
  • karzę – …
  • mażę – …
  • marzę – …
  • mogę – …
 5. Określ rodzaj poniższych czasowników:
  • grał –
  • biegała –
  • brało –
  • jest –
  • będzie pisać –
  • będzie pisała –
  • śpiewałyście –
  • pracowaliby –
 6. Uzupełnij właściwą formą czasownika patrzeć:
  • 1. osoba liczby pojedynczej – …
  • 2. osoba liczby pojedynczej – …
  • 3. osoba liczby pojedynczej – …
  • 1. osoba liczby mnogiej – …
  • 2. osoba liczby mnogiej – …
  • 3. osoba liczby mnogiej – …
 7. Od podanych bezokoliczników utwórz ich formy osobowe:
  • biegać (1. osoba liczby pojedynczej, czas teraźniejszy) – …
  • umieć (3. osoba liczby pojedynczej, rodzaj nijaki, czas przeszły) – …
  • gotować (3 osoba liczby pojedynczej, czas przyszły złożony) – …
  • czuć (2 osoba liczby mnogiej, rodzaj męskoosobowy, czas przeszły) – …
 8. Przekształć zdania ze strony czynnej na bierną:
  • Dziecko rozzłościło kota.
  • Ogrodnik podleje rabatę.
  • Ala będzie podłączać komputer.
  • Auto potrąciło przechodnia.
  • Milena przeczyta tę książkę.
  • Robotnicy budują most.
 9. Przekształć zdania ze strony biernej na czynną:
  • List został wysłany przez Marka.
  • Paczka zostanie dostarczona przez kuriera.
  • Orzeszki zostały wysypane przez Alę.
  • Włosy zostaną obcięte przez mamę.
 10. Podziel czasowniki na dokonane i niedokonane: zrobimy, pisze, będę czytał, upiekę, upinała, zawieźli, wezmę, zapraszamy, zabierał, zabrał
  • dokonane: …
  • niedokonane: …
 11. Uzupełnij wykropkowane miejsca, wpisując razem lub osobno partykuły „nie” i „by”:
  • Gdyby nie informacja telewizyjna, Tomek … (nie+wiedział+by), gdzie odbędzie się turniej szachowy i (nie+dotarł+by) … do studia. Na dodatek (nie+wpuszczono+by) … go na zawody, gdyby (nie+zdążył) … na czas.
 12. Uzupełnij tabelę, określając odpowiednie formy gramatyczne czasowników:
spałybyśmyczesało sięwskaże
Osoba
Liczba
Rodzaj
Czas
Tryb
Strona
Aspekt
Formy gramatyczne czasownika

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓