Antyk – test

Sprawdzian z antyku - starożytność test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o starożytności:

Przykładowy sprawdzian ze starożytności z odpowiedziami

 1. Podaj synonim słowa antyk.
 2. Z jakiego języka pochodzi nazwa antyk i co w nim oznacza?
 3. Podaj rok uznawany za koniec epoki antyku.
 4. Jakie wydarzenie zapoczątkowało antyk?
 5. Podaj nazwę księgi ważnej dla chrześcijan.
 6. Dla przedstawicieli jakich dwóch religii ważny był Stary Testament?
 7. Wymień trzy cechy sztuki antycznej.
 8. Na czym polegała zasada mimesis?
 9. Do miast dopisz zabytek z antyku, jaki się tam znajduje:
  • Rzym:
  • Ateny:
 10. Wymień cztery miejsca, w których tworzyły się cywilizacje antyczne.
 11. Co najczęściej przedstawiały greckie rzeźby?
 12. Jaki rodzaj literacki pochodzi z dawnych opowieści przekazywanych ustnie?
 13. Jaki rodzaj literacki pochodzi z dawnych obrzędów pogrzebowych?
 14. Jaki rodzaj literacki wywodzi się z Dionizji?
 15. Kto według tradycji uznawany jest za autora „Iliady” i „Odysei”?
 16. Odgadnij tytuły starożytnych utworów:
  • uczta, powrót, ojciec, syn
  • heros, Troja, wojna, pięta –
  • Tartar, narodziny, bogowie –
  • ląd, światło, zwierzęta, człowiek –
 17. Podaj po jednym przykładzie pisarzy:
  • epika:
  • liryka:
  • dramat:
 18. Czym zajmowali się filozofowie?
 19. Podkreśl sformułowania pasujące do stoików:
  • przyjemność pojmowana jako brak strachu i cierpienia
  • spokój w każdej sytuacji
  • wewnętrzna dyscyplina
  • sumienne wypełnianie obowiązków
  • przestrzeganie zasad moralnych
  • dążenie do szczęścia
 20. Czym charakteryzują się religie określane słowami:
  • politeistyczna –
  • monoteistyczna
 21. Wymień imiona trzech filozofów greckich.
 22. Napisz, jaki wpływ miał antyk na kulturę europejską. Podaj trzy przykłady.
 23. Opisz budowę teatru antycznego:
  • skene – budynek służący jako …
  • proskenion – dzisiaj nazywany byłby …
  • orchestra – miejsce, w którym przebywał …
  • theatron – miejsce przeznaczone dla …
 24. Podaj trzy cechy, którymi charakteryzowała się tragedia antyczna.
 25. Na czym polegało katharsis?
 26. Wymień trzy gatunki literackie, jakie znaleźć można w Biblii.
 27. Czym są Septuaginta i Wulgata?
 28. Co to znaczy, że Biblia jest dziełem synkretycznym?
 29. Czym różni się symbol od alegorii?
 30. Podaj trzy cechy przypowieści.

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓