Związki składniowe

Związki składniowe w zdaniu pojedynczym - zgody, rządu i przynależności

Związki składniowe – rządu, zgody, przynależności

Związki składniowe są to połączenia wyrazów w zdaniu. Kiedy rysujemy wykres zdania pojedynczego, każde połączenie wyrazów oznacza związek składniowy. Wyrazy w takich związkach pozostają względem siebie w pewnych zależnościach – jeden z wyrazów jest ważniejszy i na wykresie znajduje się wyżej (nazywamy go członem nadrzędnym), drugi wyraz zaś go określa i na wykresie znajduje się niżej (jest to człon podrzędny).

Związek zgodyZwiązek rząduZwiązek przynależności
Wyraz określający dostosowuje swoją formę do wyrazu określanego.Wyraz określany narzuca określającemu swój przypadekWyraz nadrzędny określa wystąpienie podrzędnego w określonej formie
Pytania:
jaki? który? czyj? ile? czego? z czego?
(są to pytania przydawki)
Pytania:
kogo? czego?
komu? czemu?
kogo? co?
z kim? z czym?
o kim? o czym?
(są to pytania dopełnienia)
Pytania:
jak? gdzie? kiedy? skąd? dokąd? po co? w jakim celu? jak? w jaki sposób? jak bardzo? itp.
(są to pytania okoliczników)
Np.
Przydawka + podmiot
twój zeszyt
dopełnienie  + przydawka
butami sportowym
Np.
Orzeczenie + dopełnienie
zachwyciłam się widokiem
podmiot + przydawka wyrażona rzeczownikiem
Brat Kasi
Np.
Orzeczenie + okolicznik
Zastanawiał się wczoraj
okolicznik + przysłówek
Bardzo mocno
Związki składniowe – zgody, rządu, przynależności

Jak określić związki składniowe?

Najprostszą metodą, by właściwie określić związki składniowe, jest znajomość części zdania. Podmiot i orzeczenie tworzą związek główny, który jest zawsze związkiem zgody. Trzeba też zapamiętać, jakie związki składniowe najczęściej tworzą pozostałe części zdania:

  • przydawka tworzy związki zgody,
  • dopełnienie tworzy związki rządu,
  • okolicznik tworzy związki przynależności.

Pamiętaj, że podmiot i orzeczenie zawsze tworzą związek główny i zgody. Na przykład w zdaniu: Moja przyjaciółka kupiła mi dziś wspaniały prezent. występują związki składniowe:

  • przyjaciółka kupiła – związek główny, zgody
  • przyjaciółka (czyja?) moja – związek poboczny, zgody
  • kupiła (kiedy?) dziś – związek poboczny, przynależności
  • kupiła (komu?) mi – związek poboczny, rządu
  • kupiła (co?) prezent – związek poboczny, rządu
  • prezent (jaki?) wspaniały – związek poboczny, zgody

Pamiętaj!

W zdaniu najważniejszym związkiem składniowym są podmiot i orzeczenie.
Tworzą razem związek główny zdania, zawsze to też jest związek zgody.

Wykres zdania pojedynczego z określonymi związkami składniowymi:

czesci zdania wykres zdania pojedynczego analiza rozbior logiczny