Fonetyka – test

Fonetyka - sprawdzian. Przykładowy test z fonetyki

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o fonetyce:

Przykładowy sprawdzian z fonetyki

 1. Podkreśl, czym nie zajmuje się fonetyka?
  • podziałek głosek
  • czynnościami narządów mowy
  • wymową głosek
  • budową wyrazu
 2. Wymień trzy artykulatory (narządy biorące udział w powstawaniu dźwięków).
 3. Czym jest głoska?
 4. Podziel na głoski wyraz „szczypawica”.
 5. Co to jest litera?
 6. Podziel na litery wyraz „szczypawica”.
 7. Co jest ośrodkiem każdej sylaby?
 8. Podziel na sylaby wyraz „szczypawica”.
 9. Podkreśl właściwy podział wyrazu „dziesięcioro” na głoski:
  • DZI-E-S-I-Ę-C-I-O-R-O
  • D-Z-I-E-S-I-Ę-C-I-O-R-O
  • DZI-E-SI-Ę-CI-O-R-O
  • DZIE-SIĘ-CIO-RO
 10. Podkreśl właściwy podział wyrazu „przesunięcie” na litery:
  • P-R-Z-E-S-U-N-I-Ę-C-I-E
  • P-RZ-E-S-U-N-I-Ę-C-I-E
  • P-RZ-E-S-U-N-I-Ę-CI-E
  • P-R-Z-E-S-U-NI-Ę-C-I-E
 11. Z ilu sylab składa się wyraz „niespodzianka”?
 12. Z ilu sylab składa się wyraz „niepodobnie”?
 13. Jaka część aparatu mowy sprawia, że niektóre głoski są dźwięczne?
 14. Dźwięczne czy bezdźwięczne – jakie są wszystkie samogłoski?
 15. Napisz, jakie są dwie samogłoski nosowe.
 16. Czym są głoski sonorne?
 17. Podkreśl parę głosek różniącą się pod względem dźwięczności:
  • M – M’
  • C – C’
  • A – Ą
  • P – B
 18. Podkreśl szereg, w którym zapisano bezdźwięczne odpowiedniki głosek DZ, DŻ, DŹ:
  • ż, sz, cz
  • ź, ś, ć
  • z, s, c
  • c, cz, ć
 19. Podkreśl dwa wyrazy, który zapisuje się niezgodnie z wymową:
  • znak
  • przymiotnik
  • rok
  • pszenica
  • krzyk
 20. Podkreśl, jakie upodobnienie zaszło w wyrazie „babka”:
  • ubezdźwięcznienie wsteczne 
  • ubezdźwięcznienie postępowe 
  • udźwięcznienie wsteczne
  • nie ma tu upodobnienia fonetycznego
 21. Podkreśl, jakie upodobnienie zaszło w wyrazie „także”:
  • udźwięcznienie postępowe 
  • udźwięcznienie wsteczne 
  • ubezdźwięcznienie wsteczne 
  • ubezdźwięcznienie postępowe
 22. Podkreśl, jakie upodobnienie zaszło w wyrazie „krzyk”:
  • udźwięcznienie postępowe 
  • udźwięcznienie wsteczne 
  • ubezdźwięcznienie wsteczne 
  • ubezdźwięcznienie postępowe
 23. Podkreśl, jakie upodobnienie zaszło w wyrazie „ścieżka”:
  • udźwięcznienie postępowe 
  • udźwięcznienie wsteczne 
  • ubezdźwięcznienie wsteczne 
  • ubezdźwięcznienie postępowe
 24. Podkreśl wyraz, w którym zachodzi więcej niż jedno upodobnienie:
  • szkoda
  • wietrzyć
  • rozpatrzyć
  • wróżka
 25. Podkreśl prawdziwe zdania o upodobnieniu postępowym:
  • zachodzi na pograniczu dwóch wyrazów
  • polega na całkowitym zatarciu różnic między głoskami
  • zachodzi pod wpływem następnej głoski
  • zachodzi pod wpływem poprzedniej głoski
 26. Jakie zjawisko fonetyczne zachodzi w wyrazie „jabłko”?
 27. Podkreśl, w których trzech wyrazach zajdzie utrata dźwięczności w wygłosie:
  • kosa
  • statek
  • łabędź
  • dom
  • strój
  • stóg
  • spadek
  • łeb
  • kot
  • list
  • mak
 28. Wskaż zjawiska fonetyczne (udźwięcznienie/ ubezdźwięcznienie / uproszczenie / zanik dźwięczności w wygłosie),  zaznacz je, a w przypadku upodobnień nazwij ich typ (międzywyrazowe / wewnątrzwyrazowe oraz postępowe /wsteczne):
  • PROŚBA
  • ŁAD
  • BRZYTWA
  • STRZYGA
  • KOD
  • MAZAK
  • ŁAWKA
  • BRAT GRZESIA
  • SPOD STOŁU
  • ŁEB
  • KRAKOWSKI
 29. Na którą sylabę w języku polskim zwykle pada akcent?
 30. Podkreśl sylabę, na którą pada akcent w zapożyczonym z języka francuskiego słowie „atelier”.

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓