Przyimek

Poniższa strona prezentuje tylko najważniejsze informacje o przyimku. By w pełni i od podstaw opanować wiedzę dotyczącą nieodmiennych części mowy, kliknij poniżej.

Co to jest przyimek?

Przyimek jest nieodmienną częścią mowy wskazująca na zależności czasowe (np. za kwadrans), przestrzenne (np. nad stołem, pod sufitem) lub przyczynę (np. za karę). Jest niesamodzielną częścią mowy – występuje z rzeczownikiem, liczebnikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem, tworząc z nim wyrażenie przyimkowe.

Podział przyimków

Przyimki dzielimy na proste i złożone.

  • Proste, np.: bez, do, dla, dzięki, koło, ku, między, nad, z, przez, po.
  • Złożone, np. poprzez (po+przez), zza (z+za), pomiędzy (po+między), spode (z+pod), pomimo (po+mimo), znad (z+nad), spomiędzy (z+po+między).

Wyrażenie przyimkowe

Przyimek występuje z rzeczownikiem, liczebnikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem, tworząc z nim wyrażenie przyimkowe, np. pod względem, nad stołem, przez przypadek.

PrzyimekRzeczownik,
przymiotnik,
liczebnik
lub przysłówek
kusłońcu
natablicy
podsufitem
dlarodziców
nadobre
dlapotomnych
oszóstej
podziesiątej
nagłucho
naszybko
Wyrażenia przyimkowe

Zobacz też: Pozostałe części mowy